(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be
Selecteer een pagina

FM ZORGCONGRES 2021/2

Dinsdag 22 maart 2022 - Holiday Inn Brussels Airport Hotel (Diegem)

Facilitaire en Technische Directie gaat in direct gesprek met CEO’s over het thema ‘De pandemie als game changer in de zorg’

Thema en panelleden

Concept

Drie thema’ met telkens minimaal drie CEO’S/kaders uit de zorgsector die een half uur met mekaar in gesprek gaan. Aansluitend wordt de discussie interactief doorgetrokken tot de mensen in de zaal
In totaal dus vier sessies met 9 CEO’S/kaders uit ziekenhuizen en 3 CEO’S/kaders uit de Ouderlingenzorg.

Doelgroep

Facilitaire en Technische directie uit de zorgsector.
Een aantal CEO’s en topkaders (leden BVZD) zullen uiteraard ook deelnemen.

Thema’s

Naast het zorgpersoneel stonden ook de facilitaire & technische diensten in het oog van de corona-storm. Op deze ‘CEO Summit’ geven we deze diensten de kans om direct in gesprek te gaan met niet minder dan 9 vooraanstaande CEO’s en topkaders uit ziekenhuizen en 3 uit de woonzorgsector om zo ervaringen te delen en na te denken over de zware impact van de pandemie op de toekomstige organisatie van de zorg in ons land. Cruciale maar tot nader order ‘evidente’ issues worden nu in vraag gesteld, anderen komen nu plots onder de aandacht of krijgen een acceleratie. De focus zal liggen op drie thema’s:

IT & Digitalisatie
In vergelijking met de ons omringende landen staat de digitalisatie van de zorg niet ver. Er is soms sprake van digitale ongeletterdheid van de patiënt. Dit is pijnlijk duidelijk geworden tijdens de epidemie. Hier is nood aan een acceleratie en deze zal grondige impact hebben op de facilitaire en technische organisatie.

Circulair!
Waste management was al een issue maar dat is door de pandemie nog accuter geworden. Teveel materiaal wordt gewoon weggegooid. Weinig of niets wordt getrieerd. Kunnen dingen gerecupereerd worden? Krijgen we dat ook gesteriliseerd? Dit kan enkel aangepakt worden door mensen die materiaaltechnologisch kunnen meepraten. Ook moet de kost hiervan bekeken worden. Facilitair/technische diensten staan ook hier vooraan.

Security!
Ziekenhuizen en woonzorgcentra hebben letterlijk open deuren. Iedereen loopt binnen en buiten en dat stelt ernstige veiligheidsrisico’s. Ook cybertechnisch is de zorgsector kwetsbaar en bestaat steeds gevaar voor hacking en phishing. Wat met data-uitwisseling? Opleiding van facilitair/technische medewerkers in dit domein is essentieel geworden.

Panelleden

Volgorde van de sessies kan nog aangepast worden.

– Ziekenhuizen –

IT & Digitalisatie

 • Geert Smits (lead), Afgevaardigd bestuur AZ Monica
 • Peter Fontaine, CEO Europa-ziekenhuizen Brussel
 • Peter Thijs, CIO, ZOL
 • Tinne Lewi, Focus Area Lead- Patient Data for Research, Clinical Innovation Janssen Research & Development

Circulariteit
IT & Digitalisatie

 • Hadewig De Corte (lead), CEO Kliniek Sint-Jan – Clinique Saint-Jean Brussel
 • Bernard Ceriez, Algemeen Directeur Sint Jozef Kliniek Izegem
 • TBC

Veiligheid

 • Jo Leysen (lead), Gedelegeerd bestuurder AZ Turnhout
 • Ivo Jacobs, Algemeen directeur Heilig Hartziekenhuis Mol
 • Paul d’Otreppe, Directeur général Clinique Saint-Luc Bouge
 • Dirk Deman, Technisch en facilitair directeur UZA
 • Peter Dierickx, IT en facilitair directeur Algemeen Ziekenhuis Maria Middelares Gent

– Woonzorgcentra –

(over een selectie uit de drie thema’s)

 • Dominiek Beelen, CEO Korian België
 • Ida Verleyen, Algemeen Directeur GZA Zorg & Wonen
 • TBC

– Moderatie –

Jan Flament, CEO Ziekenhuis Geel

Partners

BVZD gaat in co-organisatie met Ki’ communications voor deze CEO Summit door het aanbrengen van thema’s, het afvaardigen van 9 Zorg CEO’s/kaders en het kenbaar maken van het programma aan zijn leden en partners.

Andere partners