(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be
Selecteer een pagina

14de FM Zorgcongres

Dinsdag 23 april 2024 - Sheraton Airport Hotel Zaventem

Duurzaamheid in de Zorg

FM Zorgcongres

Interactief en onafhankelijk!

Het FM Zorgcongres is uniek door zijn uitgesproken interactieve karakter én door het feit dat het een congres is dat door een onafhankelijke partij georganiseerd wordt, maar wel mét de steun van diverse betrokken organisaties. Het onafhankelijke karakter maakt het mogelijk dat alle relevante items, ook de heikele, op de agenda kunnen komen! Er is geen enkele binding met zuilen, federaties of belangengroepen.

logo-zorgcongres

Doelstelling

De deelnemers zoveel mogelijk ervaringen laten ‘meenemen’ door ze een hele namiddag onder te dompelen in een uitermate interactief workshopconcept. De afwisseling tussen workshops en ontspanningsmomenten (lunch, koffiebreaks, diner) leidt tot een doorgedreven interactie tussen de deelnemers waar vele nuttige professionele contacten gelegd worden.

Werkwijze en concept

Het concept van dit 14de FM Zorgcongres sluit aan bij de vernieuwde aanpak van het vorige congres. Geen opeenvolging van plenaire presentaties maar zinvolle, interactieve panelgesprekken geleid door zeer ervaren professionals uit ziekenhuizen, de ouderlingenzorg en gespecialiseerde instellingen. Net zoals voorheen staat ervaringsuitwisseling centraal, zal iedereen er nieuwe inzichten opdoen én zinvolle contacten leggen.

Na de openende key note worden twee panelgesprekken op C-level aangeboden. Dezen zijn plenair en gaan niet in interactie met de deelnemers in de zaal. De rest van de namiddag verloopt in interactieve parallelsessies waarbij de zaal wel betrokken wordt.

In het tweede deel van de namiddag worden interactieve panelgesprekken aangeboden waarbij de zaal wel betrokken wordt.

Twee sessies worden parallel gegeven. U hebt de keuze : u kan afwisselen en aan één van elke panelgesprekken deelnemen of u kan twee keer na mekaar het gesprek rond één thema volgen. Na de koffie zal immers in beide panels voortgewerkt worden op zaken die tijdens de eerste sessie aan bod waren gekomen en zullen nieuwe thema’s en invalshoeken aangereikt worden. U kan dus verdiepend te werk gaan en bij één thema blijven of u kan breder gaan en aan een panelgesprek rond beide thema’s deelnemen.

Doelgroep

Verantwoordelijken facilitaire, technische en ondersteunende diensten en alle directiefuncties (behalve strikt medische) binnen ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische instellingen etc ... .

Partners

Het congres wordt georganiseerd door Ki’ Communications met de actieve medewerking van HFDV, Zorg.tech, Netwerk in Zorg, VAVV en met de steun van hoofdsponsor ISS en van vele toeleveranciers en consultants.