(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be
Selecteer een pagina

13de FM Zorgcongres

Dinsdag 9 mei 2023 - Sheraton Airport Hotel Zaventem

Interactieve panels rond ‘De personeelproblematiek’ en ‘De rol van innovatie, digitalisatie en technologie’

FM Zorgcongres

Interactief en onafhankelijk!

Het FM Zorgcongres is uniek door zijn uitgesproken interactieve karakter én door het feit dat het een congres is dat door een onafhankelijke partij georganiseerd wordt, maar wel mét de steun van diverse betrokken organisaties. Het onafhankelijke karakter maakt het mogelijk dat alle relevante items, ook de heikele, op de agenda kunnen komen! Er is geen enkele binding met zuilen, federaties of belangengroepen.

logo-zorgcongres

Doelstelling

De deelnemers zoveel mogelijk ervaringen laten ‘meenemen’ door ze een hele namiddag onder te dompelen in een uitermate interactief workshopconcept. De afwisseling tussen workshops en ontspanningsmomenten (lunch, koffiebreaks, diner) leidt tot een doorgedreven interactie tussen de deelnemers waar vele nuttige professionele contacten gelegd worden.

Werkwijze en concept

Het concept van dit 13de FM Zorgcongres wijkt enigszins af van de voorgaande edities maar blijft bij uitstek interactief. Geen opeenvolging van plenaire presentaties maar zinvolle, interactieve panelgesprekken geleid door zeer ervaren professionals uit ziekenhuizen, de ouderlingenzorg en gespecialiseerde instellingen. Net zoals voorheen staat ervaringsuitwisseling centraal, zal iedereen er nieuwe inzichten opdoen én zinvolle contacten leggen.

Na de openende key note van Koen Michiels worden twee panelgesprekken op C-level aangeboden. Dezen worden gemodereerd door journalist Eduard Coddé, zijn plenair en gaan niet in interactie met de deelnemers in de zaal.

In het tweede deel van de namiddag worden interactieve panelgesprekken aangeboden waarbij de zaal wel betrokken wordt.

Voor elk thema worden twee interactieve panelgesprekken gehouden in parallelsessie. U kan kiezen tussen ‘Personeelsproblematiek’ en ‘De rol van innovatie/digitalisatie/technologie’ . Beide gesprekken worden twee keer na mekaar gehouden en worden onderbroken door een koffiepauze. U hebt de keuze : u kan afwisselen en aan één van elke panelgesprekken deelnemen of u kan twee keer na mekaar het gesprek rond één thema volgen. Na de koffie zal immers in beide panels voortgewerkt worden op zaken die tijdens de eerste sessie aan bod waren gekomen en zullen nieuwe thema’s en invalshoeken aangereikt worden. U kan dus verdiepend te werk gaan en bij één thema blijven of u kan breder gaan en aan een panelgesprek rond beide thema’s deelnemen.

Doelgroep

Verantwoordelijken facilitaire, technische en ondersteunende diensten en alle directiefuncties (behalve strikt medische) binnen ziekenhuizen, woonzorgcentra, psychiatrische instellingen etc ... .

Partners

Het congres wordt georganiseerd door Ki’ Communications met de actieve medewerking van HFDV, Zorg.tech, Netwerk in Zorg, VAVV, Zorganders en met de steun van hoofdsponsor ISS en van vele toeleveranciers en consultants.