(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be
Selecteer een pagina

13de FM Zorgcongres

Dinsdag 9 mei 2023 - Sheraton Airport Hotel Zaventem

Interactieve panels rond ‘De personeelproblematiek’ en ‘De rol van innovatie, digitalisatie en technologie’

Thema

Interactieve panelgesprekken over twee ‘hot items’ in de zorg!
De personeelsproblematiek
De rol van innovatie/digitalisatie/technologie

Dat de zorgsector met een aantal fundamentele uitdagingen te kampen heeft is een open deur intrappen. Ook in de pré-covid-periode – die de zaken alleen maar scherper heeft gesteld – was er al zwaar weer op til. De kwestie van de financiering van de zorg is al jaren een bijzonder hot topic en de recente energiecrisis heeft daar nog een schepje bovenop gedaan. Daarnaast is het groeiende personeelsgebrek een bijzonder belangrijk aandachtspunt.

Tijdens dit congres bespreken we een aantal van deze uitdagingen onder de vorm van interactieve panelgesprekken. We stellen ons daarbij de vraag of innovatie, digitalisatie en technologie oplossingen kunnen bieden. De panelleden zullen ook hun visie geven – en aftoetsen aan de congresdeelnemers – over hoe zij een optimale invulling van de werktaken (zorg en ondersteunend) zien. En zijn er misschien ook ‘wins’ te halen als de ‘netwerking’ in de zorg ook tot meer fundamentele ‘samenwerking’ zou kunnen leiden, wat nog niet overal het geval is.

In tegenstelling tot eerdere FM Zorgcongressen zullen nu ook vertegenwoordigers van directie, verpleging, IT & Innovatie en HR aan de gesprekken deelnemen.

Concreet zullen we tijdens de panels in gesprek gaan over :

  1. Over het inschakelen van facilitair en logistiek personeel voor ondersteunende zorgtaken wordt al lang gesproken en nagedacht maar door het groeiende en bijzonder acute personeelstekort wordt dit nu een prangend én dwingend gegeven. Mede door het feit dat ook die eerste profielen een schaars goed beginnen te worden.
  2. De bijdrage van technologie, digitalisatie en innovatie om deze en andere dwingende problemen aan te pakken. In welke mate zitten daar mogelijkheden tot optimalisatie en ‘wins’?