(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be

FM Zorgcongres

12 juni 2018 - Bluepoint Antwerpen

Bouwen, verbouwen en renoveren in de zorg: ‘The Human Factor’

Workshops

Inleidende plenaire sessies

De twee inleidende plenaire sessies behandelen respectievelijk de ziekenhuizen en de woonzorgcentra.

Koen Michiels

CEO AZ Nikolaas

De stakeholders van de bouw in de zorgsector: wie zijn ze, hoe betrekken we ze en hoe betrokken zijn ze?

Johan De Muynck

Algemeen Directeur Zorgbedrijf Antwerpen

Wat een nieuwbouw echt betekent voor onze bewoners en medewerkers

Zorgbedrijf Antwerpen heeft de voorbije paar jaar 5 nieuwe woonzorgcentra en een 1000-tal assistentiewoningen geopend. Johan De Muynck zal op zijn eigen unieke manier samenvatten wat dit nu echt betekent voor de bewoners en medewerkers.

Ziekenhuizen

AZ Delta Roeselare

Herman Annaert, Bedrijfskundig Directeur

Het spanningsveld tussen de voorbereidende “look & feel werkgroepen”-aanpak en de uiteindelijke realisatie.

Met een te plannen verhuis naar het nieuwbouwziekenhuis in het verschiet worden we nog veelvuldig geconfronteerd met nieuwe wensen, inzichten en wijzigingen op vele domeinen. Een intensief voorbereidend traject met heel veel verschillende stakeholders binnen verschillende werkgroepen lijkt dus niet altijd te leiden tot eensgezindheid en duidelijkheid voor iedereen die zijn plaats moet vinden of zijn weg moet zoeken in de nieuwe campus. Aan de hand van een aantal praktische voorbeelden uit dit voorbereidend traject wordt de stelling ter discussie gesteld dat uitgebreide participatie en betrokkenheid van stakeholders in nieuwbouwprojecten garant staat voor een vlekkeloos parcours.

AZ Groeninge Kortrijk

Valérie Coussement, Manager Groeipool

Verhuis in verwondering!?

AZ Groeninge heeft in 2017 een grote verhuis achter de rug. Twee campussen werden gesloten en verhuisd naar een nieuwbouw: honderden bedden, patiënten en medewerkers kregen een nieuwe stek. Dit betekent veel veranderingen voor heel wat mensen. Hoe kunnen we in de aanloop naar deze verandering extra zorg besteden aan onze medewerkers, aan onze patiënten, onze bezoekers,…? Hoe veilige en warme zorg blijven realiseren in hectische tijden? 3 HR-praktijkvoorbeelden zetten graag de discussie in.

AZ Jan Portaels Vilvoorde

Ronny De Bosscher, Directeur Facilitaire diensten, infrastructuur en nieuwbouw

Een ziekenhuisgebouw kan meer zijn dan een “machine” die de patiënt behandelt.

Het ontwerp voor het nieuwe ziekenhuis van Vilvoorde kwam tot stand i.s.m. de Vlaamse Bouwmeester.
In het doorlopen van de procedure, begeleid door de Vlaams Bouwmeester, zijn elementen meegenomen die je in een bouw van een ziekenhuis als “machine” niet meteen zou meenemen. In een projectdefinitie is netjes neergeschreven wat de visie van het ziekenhuis is op hoe een ziekenhuisgebouw er zou moeten uit zien en beleefd worden. Deze projectdefinitie was opgemaakt met input van o.a. een Nederlandse professor geschiedenis, Prof. Cor Wagenaar, die zich verdiept heeft in “ziekenhuisgebouwen over de jaren heen” en alzo een visie heeft ontwikkeld op de toekomst. Hierin komt het alsmaar stijgend belang van de “human factor” zeer sterk naar voor. De keuze voor de ontwerper is in hoofdzaak bepaald door de visie en de vertaling van die projectdefinitie in het voorgestelde ontwerp.

AZ Maria Middelares Gent

Kathleen Stam, Stafmedewerker Algemene Directie

Een virtueel bezoek aan het ziekenhuis!

Aan virtuele consultaties zijn we misschien nog niet helemaal toe, maar AZ Maria Middelares bereidt sinds begin 2018 patiënten al wel virtueel voor op hun verblijf en behandeling in het ziekenhuis. Vanop je computer, smartphone of tablet wandel je het ziekenhuis binnen en loop je langs de verschillende diensten. De artsen en medewerkers die je onderweg tegenkomt geven een woordje uitleg. Via een Google Cardboard bril krijg je een volledige 360° beleving. Letterlijk en figuurlijk een extra dimensie. Hoe past zo’n virtuele tour in jouw realiteit?

AZ Nikolaas, Sint Niklaas

Henk Cuvelier, 
Verpleegkundig en paramedisch directeur

AZ Nikolaas: 10 jaar fusie in 10 min… de aanpak, de drive, de uitkomst…

Op 1 januari 2007 fuseerden de Wase ziekenhuizen tot het AZ Nikolaas. Meteen de start van tal van herschikkingen en integraties van diensten, afdelingen en disciplines. Samenvoegen van teams, opbouw van nieuwe teams, specialisatie van teams… Hoe “architectuur” medewerkers bij elkaar brengt, hoe medewerkers input geven aan “architectuur.” Ervaringen met medewerkers, patiënten, professionals, bezoekers en leerpunten worden gedeeld….

Imeldaziekenhuis Bonheiden

Stefaan Claeys, Facilitair Directeur

The human factor bij ingrijpende verbouwing.

Gelijktijdig worden de centrale ingang, de inschrijvingszone en de parking van een actief ziekenhuis grondig verbouwd. De inkomhal wordt vervangen door een nieuwbouw dus de plek vanwaar alle personenverkeer (patiënten en bezoekers) start wordt gedurende anderhalf jaar geblokkeerd. De impact op de dagdagelijkse werking van het hele ziekenhuis is enorm. Hoe worden de overgangsmaatregelen op een efficiënte, economisch verantwoorde en patiëntvriendelijke manier uitgevoerd. Hoe zorgen we ervoor dat de patiënt en de bezoeker zich nog steeds thuis voelen én ervaren dat het nog steeds om de patiënt draait. Hetzelfde geldt voor de omwonenden.
Een praktijkvoorbeeld van hoe gepaste communicatie, afstemming en zorg ervoor kunnen zorgen dat patiënten en bezoekers zich nog steeds welkom voelen en zich deel voelen van de positieve verandering.

Universitair Ziekenhuis Gent – Arch. Brits

Arch. Tineke Brits , Beleidscoördinator Ruimtebeheer en Projectdefinitie 
Dienst Infrastructuur | Beleid & Middelenbeheer

Iteratief standaardenbeleid als hoeksteen van exploitatie

Hoe kan je via een gedragen en onderbouwd standaardenbeleid een optimalisatie creëren in de projectdefinitie, het project management, het facility management en het facilitair beheer van het volledige ziekenhuis in het algemeen en van een specifiek bouwproject in het bijzonder?
Een korte introductie in de vraag naar het tot stand komen van en de uiteindelijke uitwerking van een standaardenbeleid voor het UZ Gent.

Universitair Ziekenhuis Gent – Projectmgr. Vereecken

Ludo Vereecken, Hoofd Projectmanagement Infrastructuur

Patiëntenparticipatie, eerste ervaringen in een grootschalig project.

In de afgelopen 80 jaar werden meer dan 40 afzonderlijke gebouwen gebouwd op een campus van 42 hectare met een doolhof als gevolg. Drie jaar geleden werd een enorm Wayfinding-project gestart. Grote uitdagingen voor dit project waren de meer dan 13.000 locaties en een grote verscheidenheid aan gebruikers. Een gesprek met 20 interne belanghebbenden maakte duidelijk dat het project ingebed moest worden in het algemene klinische pad voor patiënten waarbij ingespeeld moest worden op alle communicatiestromen tussen de uitnodigingsbrief voor een afspraak thuis en de aankomst op de eindbestemming in het ziekenhuis.

Ook gebruikers met een visuele, motorische of verstandelijke beperking moeten in staat zijn om zelfstandig, veilig en op efficiënte en duidelijke wijze door de ziekenhuiscampus te navigeren wat leidde tot eeneen inclusief ontwerp aangepast voor mensen met beperkingen. Dit betekent dat de oplossing potentiële gebruikers noch uitsluit noch van elkaar scheidt.

En hoe betrek je die patiënt, die bezoeker met of zonder beperkingen bij dit alles? Uiteindelijk zijn zij in dit project de belangrijkste klanten, want medewerkers vinden nu al de weg. De successen en valkuilen uit dit project wil de spreker graag met u delen en aftoetsen.

Universitair Ziekenhuis VUB Brussel

Jan Flament, Algemeen Manager Technisch-Facilitaire diensten & Patiëntenadministratie

Op zoek naar de kristallen bol…

Een nieuw ziekenhuis bouwen in het hedendaagse zorglandschap is een uitdaging. Complexe procedures, een nieuwe financieringsmethode en financiële beperkingen, omgaan met continu nieuwe evoluties en innovaties (AR, VR, AI,…),… Maar vooral: wat heb je nu in feite nodig? Wat moet je bouwen? Bestaat een ziekenhuis nog binnen 10 jaar? En wat omvat dat ziekenhuis dan? Worden ze groter of kleiner? Hoe bouw je een omgeving voor een digitale patiënt? 

Enkele vragen waarop iedereen het antwoord kent. Tijd om samen de toekomst te voorspellen.

Universitaire Ziekenhuizen Leuven

Annemie Glorieux, Diensthoofd Ruimteplanning

Innoveren is Transformeren

Een nieuwe zorginfrastructuur is een unieke opportuniteit om te reflecteren over de zorg. Hett is een hefboom om nieuwe concepten te ontwikkelen. Daarom is het zo belangrijk dat bij elk bouwproject wordt uitgegaan van een visie inzake zorg, komende van de zorgverleners zelf , de patiënt en hun naasten en dat pas nadien de infrastructuur hierop wordt geënt.
De bouw van het nieuwe Vrouw en Kind ziekenhuis , dat in het najaar van 2018 in gebruik wordt genomen, vormde zo’n mooie uitdaging. Tijdens de workshop  wordt ingezoomd op het nieuwe concept van  pediatrische verpleegeenheden, die zich kenmerken door  onder meer generieke patiëntenkamers  en flexibele zorgunits.”

Woonzorgcentra

GZA Zorg en Wonen

Roger Albertijn, Manager Technische diensten

Rudi Janssen, Woonzorgmanager Hollebeek – Cadiz

Bouwen van een woonzorgcentrum: van ontwerp tot de  inhuizing van de bewoners met één team.

GZA Zorg en Wonen heeft de laatste 5 jaar veel geïnvesteerd in zijn 10 woonzorgcentra. Twee nieuwe projecten staan nog op stapeL. Daarnaast zijn er dan nog de talloze renovaties en aanpassingen in de andere woonzorgcentra én zijn er plannen voor een Masterplan voor o.m. de sites te Schelle, Kontich en Essen.
Rode draad in deze projecten is de projectbegeleiding met telkens één vast team vanuit de bouwheer maar met verschillende architecten en aannemers met als doel de bewoners en personeel de beste woon- en werkomgeving te verschaffen.
Hoe pakken wij dit aan, wat zijn de interacties met de zorgverstrekkers en bewoners, welke rol spelen de aannemer en ontwerpers hierin, welke flexibiliteit verwachten we van alle spelers, …? Deze en andere vragen worden door de sprekers vanuit hun expertise behandeld.

WZC Grootenbosch Beveren

Ann Maes, Dagelijks verantwoordelijke

Farah Braeckman, Hoofdverpleegkundige

Nut van een Leantraject in het kader van een verbouwing, herinrichting, reorganisatie.

Lean Management helpt medewerkers lang vóór een verhuis om materiaal en voorraden beter te beheren. Dit heeft een effect op hun stressniveau: ze krijgen meer overzicht en nemen zaken zelf in handen.
Lean ondersteunt de zwakste schakel in het team met als gevolg minder conflicten, meer betrokkenheid en lager ziekteverzuim.

De organisatie ervaart dat er véél minder ruimte nodig is dan oorspronkelijk gedacht, terwijl het werk toch vlotter verloopt. Win-win dus.
Optimaal ligt de start van een Leantraject geruime tijd vóór de verhuis naar een nieuwe omgeving. Zo kan men verhinderen dat verspillende processen worden meegenomen naar de nieuwbouw.

WZC Sint Lodewijck ’s Gravenwezel

Chris Janssens, Algemeen Directeur

Het dak er af en we bouwen er boven over!

Verbouwen van een zorginstelling in volle exploitatie.
Architecten en aannemers doen het liever niet, maar soms is het de enige mogelijkheid om je zorgvoorziening te vernieuwen.  De impact op wonen en leven is enorm. Echter, wat vooraf onmogelijk leek,  blijkt haalbaar mits de juiste keuzes, voorbereiding en communicatie met je bewoners, hun familie en je medewerkers. Persoonlijke betrokkenheid en dagelijkse opvolging van de bouwheer kan vervelende hindernissen ombuigen tot opportuniteiten.
Een praktijkvoorbeeld van een moeilijk parcours.

Zorg Kortrijk (WZC De Weister– WZC Lichtendal)

Jan Goddaer, Directeur

Oog voor menselijk kapitaal in een nieuwbouwproject ‘kleinschalig genormaliseerd wonen’.

Als directeur van WZC De Weister en WZC Lichtendal, twee kleinschalige woonvormen voor personen met dementie onder de koepel van ZORG Kortrijk, is de spreker ook betrokken bij de realisatie van een nieuw WZC in Bellegem. Bij het ontwerp hield men 4 pijlers voor ogen. Bouwen met aandacht voor : 1. De principes van het kleinschalig genormaliseerd wonen, 2 Het LEAN-werken en life-cycle costs , 3. De technologische evoluties, 4. De ecologische component
In dit proces, van ontwerp tot realisatie, is participatie van het menselijk kapitaal doorslaggevend. Een WZC is veel meer dan stenen, en krijgt pas een ziel en betekenis door de personen die er leven, wonen, werken of op bezoek komen. Daarom het belang om bewoners, familieleden, personeel en andere partners/stakeholders van in het begin te betrekken in de realisatie van een nieuwbouwproject. Aan de hand van een getuigenis wordt stilgestaan bij de voordelen en valkuilen van participatie.

Zorgbedrijf Antwerpen

David De Mol, Facilitair Directeur

Hoera, we mogen verhuizen!

Iedereen droomt er toch van om in een mooie nieuwe omgeving te mogen wonen en werken.  Iedereen kijkt toch uit naar de oplevering van het nieuwe woonzorgcentrum of de nieuwe assistentiewoningen.  Maar wie staat er stil bij de impact dat dit heeft op onze bewoners, wie denkt er na over de stress van de verhuis, wat wil dit zeggen voor onze medewerkers die op geen enkele routine meer kunnen terugvallen?  David De Mol, directeur facilities brengt een aantal “lessons learned” en zoekt samen met jullie naar oplossingen voor de toekomst.

Ziekenhuizen

UZ Brussel

Ilse Loodts, Stafmedewerker Facilitaire Projecten & Wim De Neve, Kwaliteits- & Productieverantwoordelijke Restauratie

Processen versus patiëntenbeleving

Het overheidsbeleid dwingt de zorgsector ertoe om met minder middelen aan hoge kwaliteitseisen en accreditatienormen te beantwoorden.  Hiertoe is een goede uittekening van alle processen binnen de facilitaire dienstverlening onontbeerlijk en spelen efficiëntie en kostencontrole een belangrijke rol.
Kunnen we dit waarmaken zonder aan de noden van onze patiënt, bewoner afbreuk te doen?
Enkele praktijkvoorbeelden uit het UZ Brussel worden besproken.

AZ Klina

Ilse Van Gestel, Departementsverantwoordelijke Huishoudelijke Diensten

Wetenschappelijk onderbouwd voedings- en dieetadvies, … een patiëntenrecht

Professioneel voedings- en dieetadvies is een niet te onderschatten onderdeel in kwalitatieve patiëntenzorg. Aangestuurd vanuit het facilitair departement, creëren diëtisten bovendien een win/winsituatie binnen elk zorgbedrijf.

Jessa Ziekenhuis Hasselt

Pieter Willems, MBB Lean Six Sigma

Integratie van taken rond de patiënt leidt tot kwalitatieve efficiëntie

Mensen aan het stuur van hun werkplanning, verminderen van het aantal communicatiestappen, variatie in werkbelasting als uitgangspunt voor een haalbare job. Aan de hand van enkele voorbeelden laten we zien hoe een holistische kijk een duurzamer antwoord is op de vraag naar efficiëntie en kwaliteit(sbeleving).

AZ Delta Roeselare

Herman Annaert, bedrijfskundig directeur

Reorganisatie van facilitaire processen binnen nieuwe ziekenhuisnetwerkomgevingen

Efficiëntieverhoging binnen zorgondersteunende en/of facilitaire diensten moet uiteindelijk leiden tot meer middelen voor de core business, zijnde de zorg.

AZ Delta heeft pas een fusietraject achter de rug en er dient zich reeds een nieuwe fusie aan. Binnen de facilitaire diensten heeft dit een carrousselbeweging op gang gebracht met grote aandacht voor een back to basics programma.

Daarnaast werden recent intense samenwerkingsverbanden afgesloten met andere ziekenhuizen in een netwerkovereenkomst waardoor de individuele facilitaire processen verder op elkaar moeten afgestemd worden en naar een nog hoger niveau moeten getild worden. Het facilitaire campusdenken verdwijnt maar mag uiteraard niet ten koste gaan van de zorgcomponent die wel campusgebonden georganiseerd blijft. Hoe pak je zoiets aan met voldoende respect voor de specifieke eigenheid van elke campus ?

AZ Maria Middelares Gent

Kristof Cooremans, Stafmedewerker

Verpleging en zorgondersteuning: wie doet wat en hoe beleeft de patiënt dit?

Op een afdeling waar een verpleegkundige tijdens de vroeg-, laat-, of nachtdienst verantwoordelijk is voor een aantal patiënten, is het efficiënt om personeel in te zetten dat alle taken kan/mag uitvoeren.

Logistiek assistenten, zorgkundigen en personeel onder artikel 54-bis zijn toegewezen aan een specifieke afdeling zoals Kortverblijf, Nierdialyse, Radiologie en het Operatiekwartier voor ondersteunende taken. Anderen zijn toegewezen aan een cluster van afdelingen waar men de broodbuffetwagen bedient en materiaalbeheer op de afdelingen verzorgt of aan de cluster patiëntenvervoer.

Samen zetten ze de patiënt centraal.

AZ Nikolaas, Sint Niklaas

Stef Vertenten, Clustermanager & Christel Cerpentier, Diensthoofd Schoonmaak

Naar een ‘lean’ verloop dankzij een fundamentele takenaanpassing

De workshop stelt een tweejarig project voor dat zich richt op een betere afstemming tussen de dienst schoonmaak en het verpleegkundig departement voor specifiek logistieke taken.
Waar er vroeger 3 partijen nodig waren om een kamer met bed te reinigen en te ontsmetten bij een ontslag, wordt die nu expliciet gedaan door de dienst schoonmaak. Hierdoor is het takenpakket van de logistiek assistenten op een verblijfsafdeling aangepast en zijn er ook andere taken bijgekomen voor de schoonmaak.

Deze takenaanpassing om alles meer “lean” te laten verlopen heeft ook geleid tot de standaardisatie van de taken van de logistiek assistenten op verblijfsafdelingen zodat uitwisseling veel gemakkelijker wordt tussen aanpalende diensten bij afwezigheden door ziekte of verlof.

OLV Aalst

Frank Staelens, Directeur Processen en Kwaliteit

Betere zorg in een geaccrediteerde instelling?

Het groeiende belang van accreditatie en eisenkaders leidt er toe dat meer medewerkers ingezet worden voor het behalen van deze eisen. Resulteert dit in een betere zorg?
Aan de hand van twee artikels en een praktijkvoorbeeld wordt de stelling dat men betere zorg krijgt in een geaccrediteerde instelling ter discussie geplaatst.

ZNA Antwerpen

Gunther Groenen, Manager Biotechnische Dienst

Patrick Lauwers, Manager medische en niet-medische uitrusting

Proceswerkgroepen, discipline overschrijdend

De weg naar een JCI-accreditatie en het realiseren van een aantal strategische doelstellingen zorgde voor een specifieke aanpak bij ZNA.

Door het opzetten van proceswerkgroepen komen bepaalde knelpunten naar boven en kan er een gericht actieplan worden opgesteld in lijn met de beleidsnota’s.

Hierdoor wordt er een duidelijker beeld van de interne stakeholders en ieders verantwoordelijkheden gerealiseerd. Het proces stopt niet bij de eigen dienst maar loopt over de grenzen heen door de volledige organisatie.

AZ Alma

Greet Caboor, Diensthoofd Centrale Afdelingslogistiek

Centrale afdelingslogistiek: logistieke taken opnemen binnen een aparte dienst en departement.

De workshop behandelt taakuitzuivering en het overnemen van de logistieke taken binnen het facilitair departement vanuit de zorg en het efficiënt inzetten van de beschikbare middelen.  Er wordt tevens aandacht besteed aan de nood aan duidelijke afspraken omtrent taakinhoud en wanneer ‘informeren’ en ‘consulteren’ van de betrokken interne klanten.

Woonzorgcentra

Zorgbedrijf Roeselare

Steven  Verdoolaege, Algemeen Directeur

Insourcen / Outsourcen: de klant beslist!

De zorgsector wordt gesandwicht tussen enerzijds industriële leanmantra’s en anderzijds pleidooien voor authentieke warme zorg. Tijdens de clash van deze ideeën wordt regelmatig gefocust op de échte kernactiviteiten en bijgevolg het outsourcen van de niet-kernactiviteiten.

In plaats van een strategisch comité beslist bij het Zorgbedrijf Roeselare vooral de klant mee over core en non-core. Een bloemlezing.

WZC Den Olm, Bonheiden

Dirk Van Herpe, Directeur

Inclusief residentieel wonen voor personen met dementie: van aandacht voor zorg naar aandacht voor wonen

“Ik ben nog nooit zo proper geweest in heel mijn leven, maar ik zou graag hebben dat men eens 5 minuten tijd had om een babbeltje te doen met mij”. Dit getuigde een landbouwer enkele weken na zijn opname in een woonzorgcentrum.
Indien deze of gelijkaardige uitspraken voor u en uw organisatie herkenbaar zijn biedt deze workshop een forum om goede praktijken te delen met elkaar.

Hoe kunnen we komen tot een presentiebeleid en zodoende de focus van een equipe in een woonzorgcentrum ombuigen van een zorgmodel naar échte persoonsgerichte zorg, en dit ondanks de druk op de overheidssubsidies. Een praktijkvoorbeeld binnen een concept van kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie

WZC Hof Ten Dorpe, Wommelgem

Paul Stevens, Directeur

Van zorginstelling met hotelondersteuning naar hotel met zorgondersteuning.

Wat zijn de noden en behoeften van de cliënt/ bewoner van de toekomst en hoe kunnen we hier bedrijfseconomisch op de meest optimale manier aan tegemoetkomen.

Wat is de corebusiness van een WZC in de toekomst? Enkele items die aan bod komen: van poetsvrouw naar hotelmedewerker, meer tijd voor vraaggestuurde zorg voor het zorgpersoneel, organisatie van maaltijden en keuken (outsourcen?)…

De workshop brengt geen kant- en klare oplossing maar wil een ‘vernieuwend model’ ter discussie aanreiken.

Zorgbedrijf Antwerpen

David De Mol, Directeur Facilities

ZBA: Eén klantencontact, één klantendossier

Van bij de start van het ZBA streven wij naar het beperken van het aantal contactpersonen dat onze klanten en bewoners nodig hebben. Dit wordt dan ook in alle geledingen van het bedrijf doorgetrokken. Eén klantenbegeleider zal de klant helpen van bij zijn eerste vraag tot thuiszorg tot en met een eventuele opname binnen één van onze woonzorgcentra.

Maar ook bv. op het niveau van de kamerzorg beperken wij het aantal verschillende gezichten die onze klanten te zien krijgen zodat er een echte vertrouwensrelatie kan ontstaan.

De spreker neemt u mee op het traject dat de klanten kunnen doorlopen, en toont hoe ZBA zorgt voor een éénduidige en open communicatie met haar klanten, en wat de voor en eventuele nadelen hiervan zijn.

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk

Jos Aben, Algemeen Directeur

WCZ Mandana : een traject Innovatie Arbeids Organisatie

Woonzorgcentrum Mandana startte haar werking in 2014. In Mandana verblijven de bewoners in kleine leefgroepen van 8 bewoners. Mandana richt zich in bijzonder tot ouderen met dementie en/of een psychische problematiek.

Mandana staat voor een persoonsgerichte aanpak waarbij de organisatie zich afstemt op het ritme van de bewoner. Van bij aanvang is er dan ook de nodige aandacht aan besteed om de werkorganisatie van de medewerkers hier maximaal op af te stemmen.

Mandana bereidde dit voor binnen een traject Innovatie Arbeids Organisatie. Anders arbeid organiseren staat hierin centraal. Een boeiende uitdaging waarin medewerkers als team samen verantwoordelijk zijn voor de werking van een leefgroep, ieder vanuit zijn/haar “ster”-functie. Nu drie jaar verder (h)erkennen we een aantal valkuilen maar we zien meer en meer voordelen van deze andere aanpak.