(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be

FM Zorgcongres

7 mei 2019 - Sheraton Airport Hotel Zaventem

Facilitaire & technische diensten als motor voor klantentevredenheid in de zorg.

Ziekenhuizen

UZ Brussel

Ilse Loodts, Stafmedewerker Facilitaire Projecten & Wim De Neve, Kwaliteits- & Productieverantwoordelijke Restauratie

Processen versus patiëntenbeleving

Het overheidsbeleid dwingt de zorgsector ertoe om met minder middelen aan hoge kwaliteitseisen en accreditatienormen te beantwoorden.  Hiertoe is een goede uittekening van alle processen binnen de facilitaire dienstverlening onontbeerlijk en spelen efficiëntie en kostencontrole een belangrijke rol.
Kunnen we dit waarmaken zonder aan de noden van onze patiënt, bewoner afbreuk te doen?
Enkele praktijkvoorbeelden uit het UZ Brussel worden besproken.

AZ Klina

Ilse Van Gestel, Departementsverantwoordelijke Huishoudelijke Diensten

Wetenschappelijk onderbouwd voedings- en dieetadvies, … een patiëntenrecht

Professioneel voedings- en dieetadvies is een niet te onderschatten onderdeel in kwalitatieve patiëntenzorg. Aangestuurd vanuit het facilitair departement, creëren diëtisten bovendien een win/winsituatie binnen elk zorgbedrijf.

Jessa Ziekenhuis Hasselt

Pieter Willems, MBB Lean Six Sigma

Integratie van taken rond de patiënt leidt tot kwalitatieve efficiëntie

Mensen aan het stuur van hun werkplanning, verminderen van het aantal communicatiestappen, variatie in werkbelasting als uitgangspunt voor een haalbare job. Aan de hand van enkele voorbeelden laten we zien hoe een holistische kijk een duurzamer antwoord is op de vraag naar efficiëntie en kwaliteit(sbeleving).

AZ Delta Roeselare

Herman Annaert, bedrijfskundig directeur

Reorganisatie van facilitaire processen binnen nieuwe ziekenhuisnetwerkomgevingen

Efficiëntieverhoging binnen zorgondersteunende en/of facilitaire diensten moet uiteindelijk leiden tot meer middelen voor de core business, zijnde de zorg.

AZ Delta heeft pas een fusietraject achter de rug en er dient zich reeds een nieuwe fusie aan. Binnen de facilitaire diensten heeft dit een carrousselbeweging op gang gebracht met grote aandacht voor een back to basics programma.

Daarnaast werden recent intense samenwerkingsverbanden afgesloten met andere ziekenhuizen in een netwerkovereenkomst waardoor de individuele facilitaire processen verder op elkaar moeten afgestemd worden en naar een nog hoger niveau moeten getild worden. Het facilitaire campusdenken verdwijnt maar mag uiteraard niet ten koste gaan van de zorgcomponent die wel campusgebonden georganiseerd blijft. Hoe pak je zoiets aan met voldoende respect voor de specifieke eigenheid van elke campus ?

AZ Maria Middelares Gent

Kristof Cooremans, Stafmedewerker

Verpleging en zorgondersteuning: wie doet wat en hoe beleeft de patiënt dit?

Op een afdeling waar een verpleegkundige tijdens de vroeg-, laat-, of nachtdienst verantwoordelijk is voor een aantal patiënten, is het efficiënt om personeel in te zetten dat alle taken kan/mag uitvoeren.

Logistiek assistenten, zorgkundigen en personeel onder artikel 54-bis zijn toegewezen aan een specifieke afdeling zoals Kortverblijf, Nierdialyse, Radiologie en het Operatiekwartier voor ondersteunende taken. Anderen zijn toegewezen aan een cluster van afdelingen waar men de broodbuffetwagen bedient en materiaalbeheer op de afdelingen verzorgt of aan de cluster patiëntenvervoer.

Samen zetten ze de patiënt centraal.

AZ Nikolaas, Sint Niklaas

Stef Vertenten, Clustermanager & Christel Cerpentier, Diensthoofd Schoonmaak

Naar een ‘lean’ verloop dankzij een fundamentele takenaanpassing

De workshop stelt een tweejarig project voor dat zich richt op een betere afstemming tussen de dienst schoonmaak en het verpleegkundig departement voor specifiek logistieke taken.
Waar er vroeger 3 partijen nodig waren om een kamer met bed te reinigen en te ontsmetten bij een ontslag, wordt die nu expliciet gedaan door de dienst schoonmaak. Hierdoor is het takenpakket van de logistiek assistenten op een verblijfsafdeling aangepast en zijn er ook andere taken bijgekomen voor de schoonmaak.

Deze takenaanpassing om alles meer “lean” te laten verlopen heeft ook geleid tot de standaardisatie van de taken van de logistiek assistenten op verblijfsafdelingen zodat uitwisseling veel gemakkelijker wordt tussen aanpalende diensten bij afwezigheden door ziekte of verlof.

OLV Aalst

Frank Staelens, Directeur Processen en Kwaliteit

Betere zorg in een geaccrediteerde instelling?

Het groeiende belang van accreditatie en eisenkaders leidt er toe dat meer medewerkers ingezet worden voor het behalen van deze eisen. Resulteert dit in een betere zorg?
Aan de hand van twee artikels en een praktijkvoorbeeld wordt de stelling dat men betere zorg krijgt in een geaccrediteerde instelling ter discussie geplaatst.

ZNA Antwerpen

Gunther Groenen, Manager Biotechnische Dienst

Patrick Lauwers, Manager medische en niet-medische uitrusting

Proceswerkgroepen, discipline overschrijdend

De weg naar een JCI-accreditatie en het realiseren van een aantal strategische doelstellingen zorgde voor een specifieke aanpak bij ZNA.

Door het opzetten van proceswerkgroepen komen bepaalde knelpunten naar boven en kan er een gericht actieplan worden opgesteld in lijn met de beleidsnota’s.

Hierdoor wordt er een duidelijker beeld van de interne stakeholders en ieders verantwoordelijkheden gerealiseerd. Het proces stopt niet bij de eigen dienst maar loopt over de grenzen heen door de volledige organisatie.

AZ Alma

Greet Caboor, Diensthoofd Centrale Afdelingslogistiek

Centrale afdelingslogistiek: logistieke taken opnemen binnen een aparte dienst en departement.

De workshop behandelt taakuitzuivering en het overnemen van de logistieke taken binnen het facilitair departement vanuit de zorg en het efficiënt inzetten van de beschikbare middelen.  Er wordt tevens aandacht besteed aan de nood aan duidelijke afspraken omtrent taakinhoud en wanneer ‘informeren’ en ‘consulteren’ van de betrokken interne klanten.

Woonzorgcentra

Zorgbedrijf Roeselare

Steven  Verdoolaege, Algemeen Directeur

Insourcen / Outsourcen: de klant beslist!

De zorgsector wordt gesandwicht tussen enerzijds industriële leanmantra’s en anderzijds pleidooien voor authentieke warme zorg. Tijdens de clash van deze ideeën wordt regelmatig gefocust op de échte kernactiviteiten en bijgevolg het outsourcen van de niet-kernactiviteiten.

In plaats van een strategisch comité beslist bij het Zorgbedrijf Roeselare vooral de klant mee over core en non-core. Een bloemlezing.

WZC Den Olm, Bonheiden

Dirk Van Herpe, Directeur

Inclusief residentieel wonen voor personen met dementie: van aandacht voor zorg naar aandacht voor wonen

“Ik ben nog nooit zo proper geweest in heel mijn leven, maar ik zou graag hebben dat men eens 5 minuten tijd had om een babbeltje te doen met mij”. Dit getuigde een landbouwer enkele weken na zijn opname in een woonzorgcentrum.
Indien deze of gelijkaardige uitspraken voor u en uw organisatie herkenbaar zijn biedt deze workshop een forum om goede praktijken te delen met elkaar.

Hoe kunnen we komen tot een presentiebeleid en zodoende de focus van een equipe in een woonzorgcentrum ombuigen van een zorgmodel naar échte persoonsgerichte zorg, en dit ondanks de druk op de overheidssubsidies. Een praktijkvoorbeeld binnen een concept van kleinschalig genormaliseerd wonen voor personen met dementie

WZC Hof Ten Dorpe, Wommelgem

Paul Stevens, Directeur

Van zorginstelling met hotelondersteuning naar hotel met zorgondersteuning.

Wat zijn de noden en behoeften van de cliënt/ bewoner van de toekomst en hoe kunnen we hier bedrijfseconomisch op de meest optimale manier aan tegemoetkomen.

Wat is de corebusiness van een WZC in de toekomst? Enkele items die aan bod komen: van poetsvrouw naar hotelmedewerker, meer tijd voor vraaggestuurde zorg voor het zorgpersoneel, organisatie van maaltijden en keuken (outsourcen?)…

De workshop brengt geen kant- en klare oplossing maar wil een ‘vernieuwend model’ ter discussie aanreiken.

Zorgbedrijf Antwerpen

David De Mol, Directeur Facilities

ZBA: Eén klantencontact, één klantendossier

Van bij de start van het ZBA streven wij naar het beperken van het aantal contactpersonen dat onze klanten en bewoners nodig hebben. Dit wordt dan ook in alle geledingen van het bedrijf doorgetrokken. Eén klantenbegeleider zal de klant helpen van bij zijn eerste vraag tot thuiszorg tot en met een eventuele opname binnen één van onze woonzorgcentra.

Maar ook bv. op het niveau van de kamerzorg beperken wij het aantal verschillende gezichten die onze klanten te zien krijgen zodat er een echte vertrouwensrelatie kan ontstaan.

De spreker neemt u mee op het traject dat de klanten kunnen doorlopen, en toont hoe ZBA zorgt voor een éénduidige en open communicatie met haar klanten, en wat de voor en eventuele nadelen hiervan zijn.

Zorgbedrijf Ouderenzorg Genk

Jos Aben, Algemeen Directeur

WCZ Mandana : een traject Innovatie Arbeids Organisatie

Woonzorgcentrum Mandana startte haar werking in 2014. In Mandana verblijven de bewoners in kleine leefgroepen van 8 bewoners. Mandana richt zich in bijzonder tot ouderen met dementie en/of een psychische problematiek.

Mandana staat voor een persoonsgerichte aanpak waarbij de organisatie zich afstemt op het ritme van de bewoner. Van bij aanvang is er dan ook de nodige aandacht aan besteed om de werkorganisatie van de medewerkers hier maximaal op af te stemmen.

Mandana bereidde dit voor binnen een traject Innovatie Arbeids Organisatie. Anders arbeid organiseren staat hierin centraal. Een boeiende uitdaging waarin medewerkers als team samen verantwoordelijk zijn voor de werking van een leefgroep, ieder vanuit zijn/haar “ster”-functie. Nu drie jaar verder (h)erkennen we een aantal valkuilen maar we zien meer en meer voordelen van deze andere aanpak.