(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be
Selecteer een pagina

FM Zorgcongres

Donderdag 6 oktober 2022 - Sheraton Airport Hotel Zaventem

Lessons Learned in de zorg

Workshops

Key note

  • Plenaire introductie door Prof. Dr. Marc Peeters, CEO, UZ Antwerpen
    Ziekenhuizen in (continue) transitie: klinisch & beleidsmatig !

Workshops


AZ Turnhout

Griet Braekmans, Directeur Facilitair Management

Sterke logistieke processen als basis voor continuïteit in de zorg & het belang van bevoorradingszekerheid tijdens de pandemie

De Coronacrisis leerde ons meer dan ooit dat efficiënte en gestroomlijnde logistieke processen en een betrouwbare supply chain cruciaal zijn in de hedendaagse bedrijfsvoering van een ziekenhuis.
AZ Turnhout geeft graag een kijk op hun ervaringen tijdens de Covidpandemie.

Ziekenhuis Inkendael

Barbara Dervaux, Facility Manager

Omgaan met angst, crisis communicatie en acute ‘change’ op de werkvloer, hoe houd ik mijn medewerkers gemotiveerd?

Ziekenhuis Geel

Karl Hanegreefs, ICT & MIT Applications and Services Manager

Hubert Kerstens, Manager Facilitaire Diensten.

Het lijkt altijd onmogelijk tot het gedaan is

Het opzetten van een noodmagazijn met persoonlijke beschermingsmiddelen , met een volledige opvolging d.m.v. een elektronisch bestelsysteem, stockopvolging en rapportage.

UZ Antwerpen

Hanne Goris beleidsmedewerker facilitaire diensten

Peter Bottelberghs Hoofd aankoop & Facility

Duurzame alternatieven voor wegwerp PBM’s in tijde van schaarste

Het plotse intrede van COVID wereldwijd en een daaraan gekoppelde schaarste van PBM’s stelde het UZA voor de nodige uitdagingen om de continuïteit van deze middelen te kunnen garanderen. Patiënt- en personeelsveiligheid als hoogste prioriteit mochten wij hierbij niet uit het oog verliezen.
In deze sessie gaan we dieper in op ons plan van aanpak specifiek voor FFP2-mondmaskers en isolatieschorten en de toepassing na de COVID-pandemie”

UZ Gent

Petra Debruyne, Departementshoofd Facilitaire Diensten

Pandemie als burning platform voor cultuurverandering

Als derdelijnsziekenhuis zette het UZ Gent in op het maximaliseren van haar activiteit waar mogelijk en toegelaten. Voor de ondersteunende diensten betekende dit dienstverlening voorzien maar gelijktijdig sociale contacten vermijden. Het leidde tot het snel en creatief aanpassen van vele processen. Er werd ingezet op digitalisatie en self service-oplossingen. Ook nam de logistieke dienst de regie van de bevoorrading in handen.
Wat voordien onbespreekbaar was leek mogelijk, ondersteunende diensten werden een meer volwaardige partner in het ziekenhuis.

UZ Brussel

Sven Hebbelinck, Diensthoofd Technische Dienst

Hoe aanpasbaar is onze infrastructuur?

In de eerste fases van de corona-pandemie werd aan de ziekenhuizen opgelegd om op korte termijn de capaciteit aan intensieve bedden op te drijven. Een kamer voor intensieve zorgen is echter een complex gegeven… Quarantaine zones dienden te worden ingericht. Dat vereist andere en in veel gevallen ontdubbelde circulatiewegen… Personeel moest worden beschermd tegen en afgeschermd van al dan niet besmette patiënten. Dit druist in tegen de normale openheid van een patiëntvriendelijke omgeving… Hoe hebben we dit gedaan? Welke lessen hebben we hieruit getrokken naar de toekomst toe? Hoe aanpasbaar is onze infrastructuur gebleken en hoe kunnen we de aanpasbaarheid verhogen?

In het UZ Brussel zijn op korte termijn een aantal ingrepen uitgevoerd waar creatief met de bestaande infrastructuur moest worden omgegaan. In de plannen van nieuwbouwprojecten die in uitwerking waren zijn een aantal wijzigingen ingeslopen om in de toekomst beter voorbereid te zijn op dergelijke situaties.”

AZ Sint-Blasius Dendermonde

Didier Windey, Facilitair Coordinator

Waarom een goede personeelsplanningsforecast onze sterkste troef was (en we dat gaan blijven doen)

De personeelsplanning van een continue dienst is een hele uitdaging en een belangrijke bron van stress bij de leidinggevenden en het team.
Elke personeelsplanner droomt van een glazen bol om in de toekomst te kunnen kijken. Statistiek en een slimme personeelsplanning helpen ons om best nauwkeurige inzichten te krijgen over hoe het personeelsbestand de komende maanden moet worden bijgestuurd.

GZA Zorg & Wonen

Roger Albertijn, Manager Technical Department

Ventilatie in wzc’s: Aanpak tijdens en na de pandemie: good practice

Terecht werd door de overheid gesteld dat ventilatie één van de afdoende manieren is om de Covid pandemie te bestrijden in haar aanpak van de pandemie.
Vanuit de ervaring binnen GZA Zorg en Wonen en door samenwerking met collega’s, ZORG.tech, Vipa en Agentschap Zorg en Gezondheid volgen wij in onze instellingen momenteel good practice zoals deze nu gekend is. Deze ervaringen kunnen we delen met oa enkel concrete meetmethodes en rapporteringen.
De overheid zelf werkt aan een gestructureerde aanbeveling en een kwaliteitskader ventilatie gebaseerd op praktijkgegevens, CO2-screenings, ventilatiescans en studies. Aan deze werkgroepen wordt door o.a. ZORG.tech deelgenomen.

Ziekenhuis Oost-Limburg (ZOL)

Steven Knuts, Facilitair directeur

Aankoop in tijden van pandemie – Wanneer een goed geoliede machine geconfronteerd wordt met een veranderde wereld

Aankoopprocedures zijn intussen al jaren een hot item in ziekenhuizen. Waar in het verleden veel ad hoc gekocht werd, vaak ongestructureerd en zonder duidelijke bestel- en beslissingslijnen in de verschillende organisaties, is dit de voorbije 10 jaar sterk geëvolueerd naar georganiseerde en geoliede processen. Veel ziekenhuizen en zorginstellingen hebben zich voor aankoop ook gegroepeerd om betere voorwaarden te kunnen bekomen of sneller te kunnen schakelen binnen de wet overheidsopdrachten. De pandemie heeft ons echter met beide voeten terug op de grond gezet. We hebben geleerd dat er aan goed doordachte processen ook een keerzijde kan zijn en dat financiële optimalisatie als een boomerang terug kan komen in momenten van schaarste.
In deze sessie worden de ervaringen gedeeld van het Ziekenhuis Oost-Limburg voor wat betreft de nadelen van schaalvoordelen, risico’s van geoptimaliseerde levervoorwaarden, en het belang van netwerken in een wereldwijde crisis.

Erasmus MC Rotterdam

René Dullaart, Manager Inkoop Erasmus MC Rotterdam

Professionalisering van de bevoorradingsketen

De coronapandemie maakt pijnlijk duidelijk hoe belangrijk het is voor een kwalitatieve gezondheidszorg om meer grip te krijgen op de vraag en leverplanning van de centrale voorraad. Sterke schommelingen aan zowel vraag- als leverzijde veroorzaakten aanvankelijk ernstige tekorten om vandaag te resulteren in een massieve overvoorraad. Een zorginstelling kan zich geen van beide permitteren in een maatschappij waar alles tegelijk beter en goedkoper moet. Bij Erasmus MC Rotterdam smeden ze het ijzer wanneer heet is. In volle coronacrisis werd besloten om de voorraadplanning per direct te professionaliseren. Niet zonder pijn maar wel met succes.

Zorgbedrijf Antwerpen

Dimitri Derooze, Manager ICT & Aankoop

De pandemie als digitale accelerator bij Zorgbedrijf Antwerpen

Zorgbedrijf Antwerpen heeft de pandemie gebruikt als hefboom om haar digitale transformatieplan versneld uit te voeren, en dit zowel naar alle medewerkers (Mobile First) als naar haar klanten en bewoners. In deze workshop nemen we u mee door de laatste 2 jaar met hierin een overzicht van de digitale transformatie waar we zijn doorgegaan, het plan van aanpak en geven we duiding bij de lessen die we geleerd hebben.

Korian

Annick Verpoorten, Quality Director Korian Belgium

Op weg naar ISO 9001

1 organisatie, 3 verschillende types dienstverlening en 120 locaties verspreid over heel België… Hoe zorg je er voor dat je overal eenzelfde kwaliteit van facilitaire dienstverlening aanbiedt en dit zonder verlies van eigenheid van de voorzieningen.
Korian is de uitdaging aangegaan om tegen eind 2023 alle woonzorgcentra, assistentiewoningen en thuiszorgdiensten te certificeren met ISO 9001.
In deze workshop krijg je een zicht op het plan van aanpak, bepalende succesfactoren en de nodige uitdagingen.

BRIANT Zorgnetwerk (HOST – Hospital Outbreak Support Team)

Dr. Erwin Ho

Hospital Outbreak Support Team: tips & tricks voor zorginstellingen bij outbreaks van infectieziekten

Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis VZW

Elise Van Opstal, Stafmedewerker Departement Processen & Kwaliteit

Gedragen projectmanagement: in co-creatie zoeken naar efficiënt, effectief en gedragen resultaat met meerwaarde voor medewerker en patiënt” Ervaring vanuit het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove

Projectmanagement in een ziekenhuissetting heeft tot doel om de werking van het ziekenhuis en de kwaliteit van zorg te verbeteren. De aanleiding voor een project vormt steeds een uitdaging rond het functioneren van een ziekenhuis, hetgeen we willen oplossen. Door departementoverschrijdend samen te werken, wordt deze uitdaging breed bekeken en in co-creatie met stakeholders gezocht naar een efficiënte, effectieve en gedragen resultaten met meerwaarde voor medewerker en patiënt. Goed projectmanagement vereist dan ook een goede voorbereiding en planning, transparante communicatie en afstemming met de andere stakeholders.

Het is op zich niets nieuw, maar de voorbije paar jaar is nog maar eens het belang van een ziekenhuisbreed systeem voor projectmanagement gebleken. De uitdagingen waarmee de gehele zorgsector, Facility inclusief, geconfronteerd werd en de snelheid waarmee geschakeld en veranderd moest worden, heeft enkele zwakke plekken blootgelegd. Als ziekenhuis namen we mee dat medewerkers die geacht worden projecten te trekken, een degelijke en vooral uniforme ondersteuning nodig hebben. Een ziekenhuisbreed traject voor projectmanagement is hiervan het resultaat.

Deze sessie is een warme uitnodiging om ervaringen en valkuilen te delen over projectmanagement binnen de zorgsector.

HH Ziekenhuis Lier

Sylvie Vercammen, Technisch en Facilitair Directeur

Lessons learned tijdens het renovatieproject spoed Heilighart ziekenhuis Lier

Het Heilighartziekenhuis Lier investeerde in de renovatie van zijn spoedafdeling. De nieuwe spoed werd in dienst genomen in september 2021, nu dus ca. 1 jaar geleden.

In deze workshop volgen we het traject van dit renovatieproject spoed dat sedert maart 2020 rekening diende te houden met Corona!

Wat hebben we geleerd tijdens de verschillende fasen van het project: voorontwerp en groen licht budget, ontwerp, aanbesteding tijdens volle Corona, uitvoering tijdens Corona, lawaaihinder, hinder naar de Stad Lier, tijdelijke verhuis spoed, opstart nieuwe spoed, nazorg, technisch onderhoud,….

Kortom een leerrijk traject maar tegelijk ook een succesverhaal!

Nu heeft Lier een traumaspoed met aparte kinderspoed en daar zijn we fier op!