(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be
Selecteer een pagina

FM Zorgcongres

Maandag 27 september 2021 - Sheraton Airport Hotel Zaventem

Zinvol moe worden!

Koude technologie, warme zorg!


AZ Sint Blasius Dendermonde

Didier Windey, Facilitair Coordinator

Data analyse : de juiste schoonmaaktaak op het juiste moment

De druk op het beddenhuis van een acuut ziekenhuis is soms erg hoog. Een vlotte doorstroming van patiënten is niet alleen klantgericht, maar bespaart ook dure ruimte en bestaffing. De tijd tussen een ontslag en een nieuwe opname zo kort mogelijk houden is hierbij de sleutel. Een doorgedreven proces- en data analyse heeft oorzaken en oplossingen blootgelegd waardoor nu het juiste bed op het juiste moment kan worden gepoetst. Ook de voordelen van een netwerk zijn hier volop benut door verschillende inzichten te delen tussen de partners.

Zorgbedrijf Antwerpen

Dimitri Derooze, Directeur Data en Digitale Transformatie

Marvin, onze nieuwe collega … of hoe RPA repetitieve processen kan automatiseren !

Bij Zorgbedrijf Antwerpen zijn we ondertussen 2 jaar bezig met RPA (Robot Process Automation). In onze toelichting laten we zien hoe dit proces tot stand is gekomen, hoe we dit hebben aangepakt, de lessons learned, de op te zetten structuur en organisatie, prioritisering, monitoring, … maw een wandeling door het proces om van Marvin de ideale collega te maken die 24/24 u ter beschikking staat ter ondersteuning van onze processen en medewerkers.

Imelda VZW, Bonheiden

Mie Stockman, Preventieadviseur

Kelly Mariën, Hoofd Diëtetiek

Samen goed in ons vel!

De financiering van de zorgsector staat onder steeds hogere druk. De grote uitdaging is daarom meer en betere innovatieve zorg met een lagere kost.
Hoe houden we onze medewerkers langer, gezond en met goesting aan de slag. M.a.w hoe worden we zinvol moe?
Uitval door ziekte, burnout, depressie, ook afhaken om welke reden dan ook zijn te mijden. Hoe zetten we beschikbare middelen (lean) efficiënt in met oog voor het menselijk kapitaal.

Werkbaar werk als centraal thema betekent binnen Imeldaziekenhuis inzetten op ontwikkeling en ondersteuning op verschillende domeinen:

  • Leiderschapsontwikkeling
  • Gesprekscultuur en waarden
  • Gezondheidspromotie
  • Opleidingsbeleid (met de nadruk op persoonlijke ontwikkeling)
  • Ondersteunende organisatie

Tijdens de workshops gaan we concreet in op een aantal realisaties binnen het Facilitair Departement (keuken, schoonmaak en interne logistiek) en kijken we hoe we gezondheidspromotie in de praktijk invullen.

VZW De Ark Sint Niklaas – Koepel Samen Ouder (i.s.m. Frisblikopener)

Els Van Verre , Dagelijks verantwoordelijke

Besparen, Lean werken en goede zorg, een onmogelijke driehoek? Integendeel!

Lean werken met als enige doel de buikriem aantrekken? Geen goed idee! Medewerkers leren dan dat Lean werken (letterlijk) niet loont.

Een beter idee: wanneer er toch moet worden bespaard van de gelegenheid gebruik maken om bestaande processen onder de loep te nemen: blijven we plateaus met eten uit de centrale keuken betrekken of is het beter om zorgpersoneel zelf boterhammen te laten smeren? Terwijl we toch bezig zijn kijken we hoeveel afval terugkomt, hoe het gesteld is met bijvoedingen enz. En misschien kost het ons minder om de koelkasten meteen te vervangen dan ze te houden?

Eén proces onder de loep nemen leidt soms tot talloze nevenbeslissingen. Medewerkers voelen zich meer betrokken en krijgen weer energie. Zo leidt Lean werken vaak vanzelf tot een lagere kost, betere kwaliteit en een grotere bewonersgerichtheid.

AZ Maria Middelares

Karin Valckenier, Diensthoofd schoonmaak

Dienst schoonmaak ‘zinvol moe worden’

Samen met het geschikte materiaal (schoonmaakwagen, producten, machines, …), digitalisering, vriendelijke collega’s en waarden binnen de organisatie kan de juiste medewerker de juiste taken op het juiste ogenblik op een correcte wijze uitvoeren. Dit leidt rechtstreeks en onrechtstreeks tot vele positieve reacties van collega’s, patiënten, bezoekers, … en tot bijhorende mooie mangomomenten. Dit verhoogt de motivatie en de gedrevenheid van de medewerkers. “Ik heb vandaag ‘iets betekend’”. “Ik werd (h)erkend”. Op het einde van de werkdag vertrekt een medewerker moe maar voldaan en met positieve energie naar huis.

Dr. Klaas Vandevyvere

Dr. Klaas Vandevyvere, Reumatoloog – Senior advisor innovation & digital transformation AZ West Veurne (tot recent) Medical Director Proximus (vanaf heden)

Alles ziende of alles ontziende zorg?

Dr. Klaas Vandevyvere was tot voor kort reumatoloog en Chief Innovation Officer in AZ West Veurne. Hij volgde de opleiding geneeskunde aan de KUL, EHSAL management school en INSEAD Parijs. Hij is gedreven door technologie en de ‘human touch . Zijn workshop is opgebouwd rond volgende stelling: “By these means we have hope to achieve not indeed a brave new world, no sort of perfectionist Utopia, but the more modest and much more desirable objective-a genuinely human society”. Hoe kunnen we onze zorg verwarmen door de implementatie van kille technologie ? Hoe kunnen we bovendien afstappen van enkel ‘een basisdienstverlening’ en onze diensten omvormen tot een ‘transformerende ervaring’ voor onze klanten ? Hoe landen we tot een echte patient focussed/customer centric organisatie ?

Enkel zorginstellingen die hierin slagen, zullen de toekomst overleven.

O.L.V. Aalst

Louisa Persoons, Dienstverantwoordelijke datamanagement

Warme & kwaliteitsvolle zorg in een data-gedreven gezondheidszorg: utopie, nabije toekomst of dagdagelijkse praktijk?

Visie vanuit het OLV Ziekenhuis Aalst-Asse-Ninove
Data driven healthcare, precision medicine, big data, artificial intelligence,…
Modewoorden die volgens velen maar moeilijk te vertalen zijn naar een innovatieve strategie binnen de huidige gezondheidszorg. Maar is dat wel zo?
In het OLV ziekenhuis Aalst wordt er volop geïnvesteerd in integratie van data in de huidige zorgprocessen. De patiënt centraal stellen moet hier uiteraard voorop staan.
Deze sessie is een warme uitnodiging om inzichten en visie te delen over het gebruik van gezondheidsdata binnen de ziekenhuizen.

AZ Herentals

Liesbeth Plingers, Facilitair Directeur

Verhoging efficiëntie en patiëntvriendelijkheid in het chirurgisch daghospitaal door traceringssysteem

Een chirurgisch daghospitaal heeft baat bij een vlotte en efficiënte doorstroom van patiënten. Verblijfstijden van patiënten in wachtzalen, voorbereidingsruimtes en recovery’s moeten beperkt worden zodat de beschikbare capaciteit optimaal benut kan worden. En chirurgen hebben hun patiënten graag op tijd ‘op tafel’. Om dit optimalisatieproces te realiseren heeft het AZ Herentals een patiënttraceringssyteem ontwikkeld waarbij het traject van de patiënten doorheen het operatieproces gevolgd kan worden. De patiënten krijgen hiervoor bij inschrijving een polsbandje met chip (tag).

Met dit systeem kunnen ook de begeleiders van de patiënten het operatieproces volgen. Door middel van een app kunnen zij zien in welke fase van het traject de patiënt zich bevindt en weten wanneer ze terug naar het ziekenhuis kunnen komen om de patiënt op te halen. Zo kunnen we ook ouders oproepen naar de recovery van zodra hun de kind de operatiezaal heeft verlaten en draagt het systeem bij tot een kindvriendelijk aanpak.

WZC Sint Amand Zwevegem

Isabel Vromant, directeur zorg

Valerie Balcaen, projectmedewerker

i.s.m. Koen Joly van Keik

Altijd volk tekort? Of is het hoog tijd voor een andere kijk?

We kunnen er niet om heen, de financiële middelen zijn niet eindeloos, we vissen allen uit dezelfde vijver om goed personeel aan te trekken. Maar zelfs al hebben we voldoende personeel, dan nog hebben ze steeds tijd te kort. Maar doen we de dingen niet al te vaak uit gewoonte, omdat dat al altijd zo geweest is of omdat het ons zo geleerd werd? Hoog tijd dus om een andere bril op te zetten én na te denken over wat ECHT telt en het WAAROM van alles wat we doen.

De Vleugels Klerken

Kurt Van Acker

Zorg onder druk. Creatief omgaan met logistieke processen.

Vlotte interne communicatie op een efficiënte manier ondersteunt de werking van onze begeleiders die de dagelijkse zorg verlenen.

Hiervoor hebben we eigen software ontwikkeld (Iweb) die de link legt tussen leefgroepen, logistieke diensten (karweiaanvraag), keukenbestellingen, economaat, wasserij, apotheek, facturatie aan gebruikers,…

Daarenboven bieden de (re)organisatie van logistieke diensten en de bijhorende administratieve processen opportuniteiten om middelen vrij te maken die terug naar de zorg kunnen gaan (eigen wasserij als kostendelende vereniging, software die de keukenprocessen aanstuurt, digitaal logboek binnen de leefgroepen,…)

Senior Living Group

Luc Van Eester, Hospitality and Hotel Services Manager

Hospitality vroeger en nu….. wat verwacht de resident van de toekomst?

De spreker focust tijdens zijn workshop op belangrijke items zoals maaltijdbeleving, keuze en bereiding van maaltijden en omkadering van het personeel.

AZ Turnhout

Griet Braekmans

(c)Lean werken binnen de schoonmaak

In de zorgsector worden we steeds opnieuw uitgedaagd om kostenbesparend te werken. Daarnaast wordt de focus gelegd op zowel kwaliteitsverbetering als verhoging van de operationele efficiëntie. Ook binnen het facilitair departement is er een groeiende vraag naar lean management. Deze uitdagingen brengen een aantal essentiële vragen met zich mee:

  • Op welke manier verbeteren we de efficiëntie van onze dienst zonder aan kwaliteit in te boeten?
  • Wat zijn de mogelijkheden binnen het huidige budget?
  • Hoe verhogen we de medewerkerstevredenheid?

Op deze vragen (en meer) geven we een helder antwoord aan de hand van concrete praktijkvoorbeelden en gerealiseerde verbetertrajecten.

MercurHosp

Danny Havenith, CEO – Member of Board BVZD

Koude Technologie-warme zorg: in nabijheid van de patient?

De ziekenhuizen in België zijn geconfronteerd met drie grote veranderingen: de hervorming van de ziekenhuizen, de hervorming van de financiering van de ziekenhuizen en de digitale transformatie. Het facilitair beheer wordt hier in de eerste plaats door beïnvloed.

We creëren grotere reële structuren en virtuele werelden; de economie en haar wetten hebben het beheer in onze sector geleidelijk aan overgenomen.

En waar staat de patiënt? “Meet the patient Experience” zijn bewegingen waarbij de patiënt weer terrein kan winnen met “zijn methoden van digitaal gebruik”, waarbij hij zichzelf kan laten horen? Waar moeten we ons op voorbereiden tegen 2030? Welke impact zal deze ontwikkeling hebben op de geneeskunde, de verpleging, het management, het facilitair management? En in de publieke perceptie van ons werk? Goed bedoeld is niet altijd goed gedaan!

ZNA

Peter Van Thienen, Audit, Risk & Compliance | Interne auditor – specialist risicobeheer

Controletorens in de zorg

De zorgsector staat reeds geruime tijd onder druk. COVID-19 heeft deze druk zeker niet verlaagd. Er was meer nood aan coördinatie en afstemming over diensten en afdelingen heen. Kan een ‘geïntegreerde controletoren’ helpen om deze coördinatie te organiseren? In het buitenland zijn er al meerdere ziekenhuizen die het concept geïmplementeerd hebben met een sterke focus op capaciteitsmanagement. De vraag die we ons stellen is of we een dergelijke controletoren ook voor andere taken dan capaciteitsmanagement kunnen gebruiken? Hebben de facilitaire diensten een plaats in de controletoren? Wat is de meerwaarde tijdens het beheer van kleine en grote incidenten? Kan er echt een efficiëntiewinst worden gerealiseerd en hoe kunnen we dit meten? Wat moet een controletoren bieden naar de gebruikers om succesvol te zijn?

Jessa Ziekenhuis Hasselt

Wonne Manteleers, Supply Chain Manager

Zinvol meten en verbeteren in de logistiek is zinvol moe worden

Het Jessa Ziekenhuis heeft zijn interne logistieke dienstverlening op enkele jaren tijd sterk verbeterd. Veel minder tekorten op de afdeling, zonder extra voorraad. In de workshop kom je te weten hoe we dit hebben gerealiseerd. Welke KPI’s, hoe laat je het leven onder de mensen, hoe verloopt de opvolging, en wat zijn de mogelijke next steps? “

UZ Gent

Bart Cleymans, Diensthoofd Facilitaire Logistiek

Ir. Luc Leblon, Stafmedewerker en beleidsexpert Logistiek

Optimaal voorraadbeheer: de balans tussen technologie en menselijke expertise

De diverse materiaalbehoefte van ziekenhuisafdelingen maakt van assortimentsbeheer een complexe opdracht. Verschillende actoren bepalen welke artikelen op voorraad worden genomen. Naast afdelingsspecifieke noden spelen ook persoonsgebonden voorkeuren een rol. Verder zorgt technologische innovatie voor een groeiende stroom aan productwissels.

Spin in het web is de dienst Logistiek die patiëntenzorg met de nieuwste en meest performante materialen faciliteert. Maar hoe controleer je die expansieve assortimentsdruk zonder het overzicht te verliezen? Op welke wijze kan je dit proces proactief ondersteunen in plaats van te ondergaan?