(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be
Selecteer een pagina

Facility Management Seminar

Woensdag 22 september 2021 - Sheraton Airport Hotel Zaventem

Wat na Covid?

Seminarie ‘Wat na Covid?’

Thema en concept

De pandemie heeft er bij iedereen stevig ingehakt en doet dat nog steeds. Elkeen in het bedrijf heeft er op zijn of haar manier de invloed van ondervonden maar als er één afdeling is waarop de impact enorm is, is het wel het facilitair departement.

Heel wat zekerheden worden in vraag gesteld, heilige huisjes worden afgebroken, nieuwe en onvoorziene uitdagingen stellen zich, het mobiliteitsprobleem dat zeer prangend was werd plots onbestaande, bijpraten bij een koffietje kan en mag niet meer, de ‘werkplek’ wordt geherdefinieerd…

En vooral is er de hamvraag: wat gaat er na de pandemie gebeuren? Gaan we terug naar het oude? Gaan we naar een totaal andere bedrijfsorganisatie of wordt het een combinatie van de twee. En gaan we ooit nog wel allemaal full time naar kantoor? Wordt de functie van de Facility Manager anders ingevuld? Blijven de taken dezelfde?

Voldoende prangende vragen dus om aan deze problematiek een volwaardig seminarie te wijden.

Het wordt een bij uitstek interactief seminarie waarbij voor elk thema een gevarieerd panel van experten werd aangesteld. Na een korte inleiding worden de panelleden bevraagd gedurende 30 minuten waarna een even lange Q&A volgt met de zaal. Interactiviteit gegarandeerd.

Uiteraard wordt één en ander afgerond met een verzorgd walking dinner.

Discussiethema’s

De werkomgeving

Voor vele organisaties zijn de lockdowns geen schok, maar een (versnelde) stap in de evolutie naar een flexibele en dynamische werkomgeving. De lockdowns zijn een verplicht experiment voor thuiswerk en tonen aan dat dit voor vele kenniswerkers een deel van het nieuwe normaal wordt. De werkomgeving als een dynamisch systeem bevat meerdere componenten die door deze crisis een ander gewicht krijgen.

Hoe zullen we bovendien de vrijgekomen kantoren invullen? Liggen hierin kansen voor de co-working places of zijn zij ten dode opgeschreven?

De facilitaire processen

Zal er na COVID nog een open saladbar in de het bedrijfsrestaurant zijn? Zal de coffee corner het centrale punt voor informeel overleg blijven? Kieperen we alle KPI’s van de vroegere schoonmaakcontracten over boord en zullen we ons enkel concentreren op de contactpunten? De facility manager staat voor een grote uitdaging om zijn team en de service providers aan het nieuwe normaal aan te passen.

Klimaat en COVID drijven ons naar een nieuw FM

Door de COVID-crisis lijkt de klimaatcrisis vergeten. Maar nooit was de lucht zo schoon als de voorbije 18 maanden. Dit kort termijneffect, dat wegebt, moet ons aan het denken zetten. De facility manager heeft de tools in handen om met deze “crisissen” iets fundamenteels te veranderen. De negatieve impact op ons klimaat kan voor een deel door de facility manager en de service providers aangepakt worden. Circulariteit, renovatie, smart buildings en een nieuwe mobiliteit zullen een duurzame ontwikkeling garanderen.