(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be
Selecteer een pagina

Seminarie 20 jaar FM in België

Dinsdag 4 februari 2020 vanaf 14u - Lamot Mechelen

Seminarie 20 jaar FM in België

We openen het jubileumjaar met een ambitieus seminarie rond ’20 jaar Facility Management in België’. KI communications organiseerde zijn eerste Facility Night in mei 2000 en organiseert de veertigste editie in december 2020. In die 20 jaar is Facility Management enorm geëvolueerd en als organisator van een ruim aanbod aan grote en minder grote FM-events stond Ki’ communications op de eerste rij als ‘Facility Watcher’. We zijn dus uitermate goed geplaatst om samen met u de belangrijkste evoluties van FM onder de loupe te nemen. Dat doen we met een ambitieus seminarie.


Concept

Het wordt een bij uitstek interactief seminarie waarbij we drie generaties aan het woord laten over evenveel geselecteerde core items waar FM mee bezig was én nog zal zijn. Een terugblik zonder blik op de toekomst heeft immers geen zin. Wat kunnen we meenemen uit het recente verleden om het FM het komende decennium nog te professionaliseren?

Een korte inleiding door een ervaren expert, gevolgd door een panelgesprek van 20 minuten en een even lange Q & A met de zaal. Interactiviteit gegarandeerd!

Afrondend is er een internationale discussie met vier internationale experts.Uiteraard wordt één en ander afgerond met een verzorgd walking dinner.

Discussiethema’s

Van Smart Technology naar Wisdom

Het integreren van technologie en digitalisering van de build environment en Facility Management rukt aan een verschroeiend tempo op. Echter, vaak zijn de doelstellingen van deze projecten niet helder omschreven. Technologie moet de organisatie en het management ondersteunen bij de processen en het nemen van de juiste beslissingen. Technologie moet bijdragen tot wisdom in de organisatie. Hoe kan dit? Hebben we daarvoor de juiste skills in het FM departement? Is IT hierin leidend of moet de Facility Manager dit organiseren?

FM van de toekomst zal onze planeet redden

De gebouwen zijn verantwoordelijk voor 50% van de CO2 uitstoot in Europa. Bovendien zijn het vaak grote energieverbruikers. Om onze planeet leefbaar te houden voor de toekomstige generaties, worden wetten gestemd en programma’s en projecten opgestart. De Facility Manager die vandaag een patrimonium beheert, zal in de uitvoering van deze initiatieven een belangrijke rol spelen. Hij/zij is immers verantwoordelijk voor een beheer op lange termijn. Indien zij hun rol opnemen in het duurzamen van un patrimonium, zullen zij bijdragen tot het redden van onze planeet. Echter, vaak is nog onduidelijk hoe ze dit moeten doen.

De nieuwe working environment bestaat niet

De werkomgeving is in bedrijven en openbare instellingen in de voorbije jaren sterk veranderd. Hierbij werd duidelijk dat de ideale setting niet voor iedere medewerker identiek is. Daarom wordt ingezet op diversiteit en het beschikbaar stellen van verschillende werkplekken, zones en sferen voor de medewerkers. Bovendien bevindt zich een groot deel van de werkomgeving buiten de muren van de gebouwen van de organisatie. Co-working, thuiswerk, telewerk, lobbywerk en kantoorbussen zijn vandaag sterk in ontwikkeling. Dus wat is dan de “nieuwe working environment”. Bestaat hiervoor een definitie of is dit een containerbegrip geworden? Wat zal voor de organisatie van de toekomst en de medewerkers de “nieuwe working environment” betekenen? Moeten zij hier zelf in investeren?

Samenstelling van de panels

De discussiepanels vertegenwoordigen FM-professionals van drie generaties. Per panel selecteren we een ‘oudgediende’, iemand die al actief was in FM eind vorige eeuw en bij het begin van deze eeuw, een ‘high profile’ van vandaag én een veelbelovende youngster die nu al op een verantwoordelijke positie in FM staat. Het samenbrengen van drie generaties moet leiden tot een enerzijds kritisch-evaluerende blik op wat achter ons ligt en anderzijds een gefundeerde visie op wat te komen staat.


Dit event wordt georganiseerd met de steun van Procos Group dat niet alleen financieel ondersteunt maar ook een inhoudelijke bijdrage levert.