(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be
Selecteer een pagina

43ste Facility Night

Donderdag 8 juni 2023 - Docks Dome Brussel

Thema: Energy & e-mobility

Programma

13.00u
Opening Sedus Co Working Space (broodjes, Nespresso koffie, Brita Waterbar)
15.00u
Onthaal Docks Dome
16.00
Inleiding door Patrick Wendelen, Ki’ communications
16.15u

Elia Transmission België (FR)

Frédéric Dunon, Deputy CEO

Powering the decade of electrification
Ons energiesysteem ondergaat drastische veranderingen. De wereldwijde decarbonisering zorgt ervoor dat we steeds meer afhankelijk worden van hernieuwbare energie. Daarnaast zal zowel de samenleving als onze industrie de komende jaren blijven elektrificeren. Verschillende modellen tonen aan dat de vraag naar energie zal blijven stijgen. Deze evoluties stellen ons huidig energiemodel in vraag. Ook bedrijven en consumenten zullen een meer actieve rol opnemen in het systeem van de toekomst. Hoe willen we dit realiseren? Welke kansen bieden deze uitdagingen en hoe kijkt Elia als netbeheerder naar deze belangrijke maatschappelijke vragen?
Frédéric Dunon kijkt vooruit naar het energiesysteem van de toekomst. Hij gaat dieper in op de stijgende vraag naar elektriciteit, de uitdagingen van het energienet en de noodzakelijke investeringen en veranderingen die nodig zullen zijn om van de energietransitie een succes te maken.

16.50u

BDO (NL)

Frederik De Roo, Partner Tax & Legal Services

De fiscale uitdagingen van ‘Green Mobility’
Bedrijfswagens zijn al jaar en dag een hot fiscaal topic!

Verscheidene malen werd al gesleuteld aan de fiscale wetgeving met impact op fiscale aftrekbaarheid, btw-aftrek en belastbaarheid in de privésfeer.

Vanaf 2023 start de echte ‘big bang’ en zal de autofiscaliteit er nooit meer uitzien als voordien!

Geen fiscale aftrek meer voor bedrijfswagens, een verhoogde belastbaarheid, inzet op elektrificatie van het wagenpark en laadpalen vormen de speerpunten voor de toekomst.

Frederik de Roo zet graag alles op een rijtje.

17.15u
Koffiepauze
17.50u

Touring (NL)

Joost Kaesemans, Director PR & Public Policy

Elektrisch rijden: wat denkt en wat wil de gebruiker?
De omslag naar emissievrij rijden lijkt voorgoed ingezet, en bedrijven hebben hierbij de voortrekkersrol.
Voor heel wat autogebruikers is een elektrische auto trouwens een prettige ontdekking. Anderen bouwen weerstand op en zien vooral de moeilijkheden.
Wat trekt de gebruiker over de streep en hoe kunnen bedrijven het pad van zero-emissiemobiliteit mee effenen? Touring deelt zijn ervaring vanuit de praktijk.

18.10u

Argenx (NL)

Guy Eeckhout, Safety Advisor & Facility Manager

Een aanzet tot een plan van aanpak rond de elektrificatie van het wagenpark
Als facility manager worden we geconfronteerd met diverse vragen over de elektrificatie van het bedrijfswagenpark, zowel van de werkgever als van de medewerkers. Vaak gaat het over de infrastructuur en de organisatie daarrond voor het laden van de voertuigen. Er bestaat geen standaard antwoord, elke situatie is verschillend en dat maakt het niet altijd eenvoudig.
Het installeren van laadinfrastructuur is een technisch en organisatorisch complexe opdracht. Is er capaciteit aanwezig op een bestaande aansluiting of moet er uitgebreid worden ? Wat is de kostprijs van de basis infrastructuur en de laadpalen ? Hoe kan de laadcyclus geïntegreerd worden in het parkeerbeleid en in het parking management ?
We proberen een plan van aanpak te presenteren om naargelang de situatie tot antwoorden te komen die het project vooruit helpen.

18.35u
Cocktail
19.30u
Diner

Wenst u uw bedrijf te promoten via de facility nights?
contacteer ons