(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be

FM Congres

26 oktober 2017 - Greenhouse Brussels - Diegem

Well being @ the job

Thema

Well being @ the job
Minder mensen en groeiende middelen verleggen de focus naar het well being van de interne klant. HR en FM vinden mekaar!

De recentste crisis liet diepe sporen na in het bedrijfsleven en had een niet te onderschatten impact op de facilitaire budgetteringen en uitgaven. Cost cutting was het key word en meer moest met minder. De slinger blijkt nu sinds kort wat terug te slaan. Met stelt vast dat prijs niet langer het enig zaligmakende gunningscriterium is voor facilitaire uitgaven maar dat ook andere criteria terug hun plaats opeisen. Het meest opvallende in deze context is de groeiende aandacht voor het well being van de werknemer, de interne klant…. Het mag terug iets meer kosten. Er is de laatste jaren danig gesnoeid in het werknemersbestand waardoor de ‘survivors’ meer moeten presteren. Het besef groeit dat daar iets tegenover moet staan en bij facilitaire beslissingen wordt de kwaliteit van de werkomgeving – in zijn breedste zin – een cruciaal criterium.

‘Je moet misschien harder werken dan voorheen maar de werkgever zal daar ook een motiverend kader voor creëren.’

Het spreekt voor zich dat het HR departement hierbij eveneens uitdrukkelijk in beeld komt wat leidt tot een toenadering tussen HR en FM. Waar het FM Congres vorig jaar nog de nadruk legde op het groeiende belang van technologie in de facilitaire praktijk – wat zich weerspiegelde in een steeds hechtere band tussen FM en IT – leggen we dit jaar de terug de focus op datgene waar het in FM eigenlijk om draait of zou moeten draaien : een tevreden interne klant die graag naar kantoor (of elders!) komt om zijn/haar job ‘met volle goesting’ te doen en die zich thuisvoelt in zijn/haar bedrijf.

Door de veranderende mentaliteit en verbeterde economische conjunctuur krijgt de werkgever nu meer en meer de tools om daar – via het facilitair departement – op in te spelen. Op het congres worden rond dit thema een aantal relevante cases gebracht en ter discussie voorgelegd!

» Plenair expertenpanel

» Colruyt Group: ‘Office on Wheels’

» Interactieve workshops met en door :
Acerta, Proximus, Barco, PWC, Het Facilitair Bedrijf, GSK, Telenet, Marsh, Mondelez, Odisee, Stad Mechelen, EVS, NN (Ex ING), Athlon, Axa, Provinciebestuur West Vlaanderen, Nationale Bank van België