(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be
Selecteer een pagina

12de FM Congres

22 oktober 2019 - Zaventem

Future oriented Facility Management

Workshops


Plenaire Sessies

Europese Commissie (FR)

Sylvain Robert, Gestionnaire des politiques, DG énergie, Commission européenne

De Smart Readiness Indicator : een nieuw Europees instrument om de intelligentie van gebouwen te characteriseren.

Luminus (FR)

Tarek Nemsi – Strategy & Transformation Manager

De weg naar een koolstofneutrale energielevering.

Het energieverbruik van gebouwen en industrieën draagt in aanzienlijke mate bij aan de uitstoot van broeikasgassen.
Koolstofneutraal zijn is niet alleen belangrijk als we aan de klimaatverandering denken, maar ook aan zakelijke beweegredenen (druk door aandeelhouders, klanten, regelgeving …). Daarom moeten we het energieverbruik en de levering ervan ‘herontwerpen’. Centraal daarbij staan energiezuinigheid, toename van hernieuwbare autoproductie, aankoopovereenkomsten van hernieuwbare energie enz.


Workshops

Imeldaziekenhuis Bonheiden (NL)

Stefaan Claeys,
Facilitair Directeur

Duurzaamheid, milieubewust en ziekenhuizen: paradoxaal of complementair?

Ziekenhuizen verbruiken massaal veel energie en produceren bijzonder veel afval. Vandaag besteedt Imelda Ziekenhuis veel aandacht om energiezuinig te worden, om eigen energie op te wekken en om de afvalberg te verkleinen. Onder de noemer “duurzaamheid en energie-neutraal ziekenhuis” wordt een heel project uitgewerkt naar bewustwording en realisatie. De doelstelling is om de afvalberg te halveren en om (binnen enkele jaren) 60% eigen energie op te wekken.

UCM (FR)

Claude Kouamé, Directeur Facility Management


Op naar een veranderde mobiliteit.

De files in de omgeving van grote steden nemen almaar toe. De vervuiling piekt en de brandstoftaksen blijven stijgen. Ook de manier van werken evolueert.

Mobiliteit is een grote factor in een bedrijfswereld in volle verandering.

Om talenten aan te trekken en vast te houden, maar ook om de kosten te beheersen, kunnen bedrijven niet anders dan hun mobiliteitsbeleid volledig te herbekijken.
Binnen deze context evolueert de functie van ‘Fleet Manager’ geleidelijk aan naar die van ‘Mobility Manager’.

Welke maatregelen moeten we nemen om het mobiliteitsbeleid binnen het bedrijf te bevorderen?

Robert de Colfmaker (NL)

Robert De Colfmaker
, FM Watcher
Former, Facility Manager NN Insurances Belgium

A day at the “Office” in 2030 …

  • Bestaat er in 2030 nog wel een “kantoor omgeving”?
  • Kantoren of “Regionale work en community hubs”?
  • Bestaat een werkweek uit 7 dagen en 24 uur per dag?
  • Bestaan bedrijfswagens nog of spreken we van “Shared mobility Assets”?
  • Beheren wij als mens … of neemt technologie het beheer over?

Laat ons samen even compleet out of the box brainstormen over deze vragen en kijken of we een visie en beeld kunnen bepalen. Spannend en bepalend voor het FM van de toekomst.


D’Ieteren Auto (FR)

Valentin Haarscher, Mobility expert bij D’Ieteren

Hoe veranderen we onze werkplek in een mobiliteitshub en kunnen we ‘modal shift’ binnen bedrijven aanmoedigen?

D’Ieteren Auto denkt aan de toekomst van mobiliteit en neemt intern innovatieve initiatieven om de dagelijkse omgeving van zijn medewerkers in diverse vestigingen te verbeteren.
Hierbij is er een grote aandacht voor de volgende thema’s: multimodaliteit, mobiliteitsbudget, parkingbeheer, intelligent wagenparkbeheer, thuiswerken …
De workshop is gebaseerd op een concreet testvoorbeeld dat bij D’Ieteren Auto werd uitgevoerd: enkele medewerkers wilden graag afstand doen van hun persoonlijke bedrijfswagen en een beroep doen op een intern wagenpark van deelvoertuigen (bestaande uit auto’s, fietsen, scooters en steps). Ook beschikten ze over een mobiliteitsbudget waarmee ze openbare mobiliteitsoplossingen konden gebruiken.

Stad Mechelen (NL)

Veronique De Smedt, Projectcoördinator

Tine Vanhoof, Stafmedewerker strategie en Organisatiebeheersing

Mechelen wil baanbrekende stappen zetten rond mobiliteit.

Ons wegennet is overbelast, de files nemen toe, mensen verlangen naar meer gezonde lucht en fietsers willen zich veilig en comfortabel verplaatsen.
De ambitie van Mechelen is om dé fietsstad van Vlaanderen te worden.
Om als organisatie het goede voorbeeld te geven, werken we een nieuw intern mobiliteitsplan uit om collega’s te motiveren meer de fiets te nemen.

Proximus (NL)

Jan Sonck, Head of Enterprise Innovation | Enterprise Business Unit

Uw bezoek of zakenafspraak wordt een unieke beleving.

De ervaring voor bezoekers, gebruikers van gebouwen en aanbieders van facilitaire diensten krijgt een make-over door het inzetten van digitale innovaties. Of hoe een slimme routeplanner, parkeerhulp en onthaalassistentie in combinatie met bestaande informatica zorgt voor een stroomlijning van een vlekkeloos ontvangstproces.

VITO (NL)

Dr. Ir. Arch. Dorien Aerts, R&D unit Smart Energy & Built Environment

Smart Readiness Indicator: wat kan dit voor mij betekenen?

In deze sessie verkennen we hoe de SRI inzichten en ondersteuning kan bieden aan facility managers om de intelligentie van hun gebouwpatrimonium op te volgen. Het studieteam wil feedback van de deelnemers over de vooropgestelde doelstellingen van de SRI, verschillende opties in verband met de evaluatiemethodiek waaronder zelfevaluatie, de beschikbaarheid van deelresultaten en het aanbieden van aanbevelingen.

Luminus (NL)

Philip Volckaert, Director Health, Safety, Environment and Real Estate Management

Fight climate change – Together we make the difference

Luminus wil actief bijdragen aan het reduceren van de ecological footprint. Het is in hoofdzaak bij haar klanten dat de grootste impact kan gerealiseerd worden door hen oplossingen aan te bieden om hun energieverbruik te doen dalen en de energie die ze nog nodig hebben zoveel als mogelijk te produceren op een duurzame manier.
Het spreekt voor zich dat Luminus ook de ecological footprint van haar eigen activiteiten steeds verder reduceert. De dienst Facility Management heeft een substantiële impact op de ecological footprint van de kantoren.
Tijdens de workshop wordt ingegaan op hoe Luminus de ecological footprint van haar kantoren verlaagt en er naar streeft om op relatief korte tijd 2 van haar 3 administratieve sites te laten voldoen aan de criteria van “Nearly zero energy” gebouw.

Het Facilitair Bedrijf (NL)

Peggy Excelmans, Teamhoofd Facilitaire IT systemen

Hoe zorg je ervoor dat een gebouw uitermate gebruikersgericht wordt? Welke rol speelt technologie hierin en wat is het belang van data?

Het Facilitair Bedrijf toont in deze workshop hoe zij hiermee aan de slag gegaan zijn en denkt samen met u na over een aantal concrete cases.

Telenet (NL)

Guy Storms
, Facility Manager

Customer or Corporate Social Responsibility : sensibilisatie en participatie?

Bedrijven investeren al behoorlijk veel in duurzaamheid al dan niet uit overtuiging dan wel uit verplichting vanuit regelgeving of sociale druk. De tijd dat hier een marketingvoordeel kon uitgehaald worden is echter voorbij en is bij investeringsprojecten duurzaamheid vaak minder een probleem, blijkt in de operationele kosten de uitdaging groter om er (extra) geld voor vrij te maken. Daartegenover staat dan nog meer en meer de verwachting van onze klant om het milieu en onze planeet meer als criteria in onze dagdagelijkse activiteit mee te nemen.
Maar misschien ligt daar dan ook een opportuniteit. Het meer doordrongen zijn van het belang van duurzaam te zijn uitdragen naar de medewerkers en niet alleen door wat we doen maar ook door hen te sensibiliseren dat ze ook zelf kunnen bijdragen. Ook binnen “hun” bedrijf waar ze veel tijd doorbrengen.
En misschien kunnen we dat pad zelfs nog verder bewandelen….


UCB (FR)

Vincent Tondeur
, Data & Process Manager Facilities – Belgium

Nieuwe technologieën creëren waarde in onze Facilities organisaties.

Artificiële intelligentie, big data en de industrie 4.0 … allerlei termen die velen onder ons weten te boeien.
Maar wat houden deze nieuwe technologieën in en hoe helpen ze de Facility Manager van morgen?
Welke mogelijkheden creëren waarde voor uw klanten en uw partners?
Komt het aanbod tegemoet aan de vraag vanuit de sector?

KPMG (NL)

Peter Van De Velde
Mobility/HR Process Manager

Als KPMG waren we reeds langer op zoek naar een geïntegreerd mobiliteitsbeleid, maar botsten we voortdurend op barrières.

Met het oog op de verhuis naar onze nieuwe vestigingen (op Brussels airport en over Berchem station) hebben we doorgebeten en besloten om niet langer te wachten op een wetgevend kader, maar werk te maken van een eigen mobiliteitsbudget om onze werknemers meer flexibiliteit te geven inzake mobiliteit.
Het betrekken van alle ‘stakeholders’ vanaf de ontwikkelingsfase alsook een veelvuldige communicatie is enorm belangrijk geweest voor het succes van ons mobiliteitsbeleid.
De workshop geeft een inzicht in hoe KPMG te werk is gegaan om de transitie naar multimobiliteit te maken.”

Regie der gebouwen (NL/FR)

Jan Mathu, Directeur Stafdiensten

Evy Van Beurden, Medewerkster

De duurzame effecten van Dynamic Office en het Nieuwe Werken

Bart Joosten (NL)

Technologieën, uitdagingen en vooruitzichten ten dienste van de opmaak van Strategisch Patrimonium Plan.

Zowel in het kader van operationeel & financieel beheer als van juridische zaken wordt aangegeven dat er een nieuwe inventaris moet worden opgemaakt van de onroerende goederen en zakelijke rechten van de organisatie. Daar komt bij dat de toekomstige organisatiestructuur van de nieuwe organisatie (personeel & organisatie) de impact op de nodige huisvesting van het personeel mede zal bepalen. Nieuwe technologie biedt de organisatie de mogelijkheid om op een snelle manier een volledig beeld te krijgen van de tekortkomingen van de gebouwen en infrastructuur. Nadien wordt een rapport van de doorlichting opgesteld. Daaruit zal moeten blijken welke investeringen de gemeente moet doen om de gebouwen de komende 30 jaar te onderhouden, te beheren en te behouden in hun huidige staat.