(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be

FM Congres

16 oktober 2018 - Diegem

De bijdrage van het Facilitair Departement tot de ‘sustainability’ van het bedrijf

Workshops


Plenaire Sprekers

Nike (NL)

Mike van der Zanden, Sustainability Director EMEA

Nike’s strategy to sustainable performance

Gault & MIllau (NL/FR)

Marc Declerck, CEO

Sustainability in Catering : the Gault&Millau contribution.

Gault&Millau startte drie jaar geleden zijn Catering Awards. Een demarche die sommigen verrast heeft, want Gault Millau wordt gekoppeld aan een ander marktsegment, dat van de fine dining. De awards zijn specifiek bedoeld voor ‘grootkeukens’ en belonen individuele exploitaties die een bijzondere inspanning doen om boven het maaiveld uit te steken op het vlak van 5 criteria, die in feite allemaal iets met duurzaamheid in de ruime zin te maken hebben. CEO Marc Declerck legt uit waarom en hoe dit tot stand kwam en wat de concrete aanpak is.


Workshops

AZ Alma Eeklo (NL)

Bruno Decraene
Stafmedewerker, Technische Infrastructuur

Wat kan het toekomstige stedelijke warmtenet in Eeklo betekenen voor AZ Alma?

De stad Eeklo wil tegen 2030 40% minder CO2 uitstoten. In dat kader werd er gekozen om een warmtenet uit te bouwen dat de volledige stad van verwarming en warm water moet kunnen voorzien.  Als eerste belangrijke mijlpaal in dit project moet de concessiehouder tegen eind december 2018 een masterplan voorleggen, waarin de technische en commerciële haalbaarheid van het warmtenet aangetoond worden. AZ Alma werd benaderd om van bij de start in te stappen in het warmtenet, als leverancier en als afnemer van warmte.
De workshop geeft een inkijk in de manier waarop het ziekenhuis AZ Alma dit complexe project, en dan in het bijzonder de lopende studie, aanpakt en ervaart.

BNP Parisbas Fortis (FR)

Charles de Bueger, Execution Manager MDP

Respect voor het milieu begint bij de eerste spadesteek!

BNP Paribas Fortis besloot zijn oude hoofdzetel in te ruilen voor een nieuw gebouw. Vanuit een streven naar doeltreffendheid, maar ook naar duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid op lange termijn. Van de afbraak van de interieurelementen tot de sloop zelf: CSR stond centraal vanaf de eerste fases van het project.
De aspecten “cradle-to-cradle”, patrimoniale opwaardering en recyclage van producten afkomstig van de afbraak werden zorgvuldig geïmplementeerd. Meer nog, dankzij deze aanpak kon meer dan 98% van de materialen (uitgezonderd giftige producten) gerecycleerd worden en aan een tweede leven beginnen.
CSR betekent ook een verantwoorde werf op poten zetten die de hinder die hij veroorzaakt, beperkt en met zijn omgeving communiceert om te voorkomen in plaats van te genezen!

D’Ieteren Immo (FR)

Paul Monville, Directeur

D’Ieteren Immo – Of hoe rendabiliteit en duurzaamheid samengaan

D’Ieteren Immo is een entiteit die twee jaar geleden werd opgericht binnen de tweehonderd jaar oude Groep D’Ieteren om het onroerend patrimonium dat in de loop der jaren werd uitgebouwd samen te brengen.
D’Ieteren Immo bestaat momenteel uit een dertigtal sites verspreid over heel België. Duurzaamheid staat daarbij centraal in de missie van deze entiteit. Er wordt dan ook in het bijzonder aandacht besteed aan de volgende thema’s: een programma voor een rationeel energieverbruik en het verkleinen van de ecologische voetafdruk, investeringen in hernieuwbare energie, analyse van nieuwe bouwtechnologieën, gebruik van gerecycleerde materialen, biodiversiteit, werkruimtes, …
De workshop zal uitgaan van enkele praktische voorbeelden van de hierboven vermelde onderwerpen om zo het debat met de deelnemers op gang te brengen en naast de voorgestelde visies nog andere ideeën uit te denken.

EVS (FR)

Johan Creeten, Facility Coordinator

De echte quick wins: welke acties brengen Zero Waste een stap dichterbij?

EVS Broadcast Equipment maakt van afvalbeheer een erezaak.
Daarom delen we graag enkele tips & tricks die niet alleen geholpen hebben om de hoeveelheid afval en de kosten te verminderen, maar ook om binnen de onderneming het collectieve bewustzijn te vergroten.

FOD Mobiliteit en Vervoer (FR)

Cindy Dequesne, Verantwoordelijke Duurzame ontwikkeling – Milieu

Wat zijn de voordelen van een milieubeheersysteem voor uw organisatie?
Leer uit de ervaringen van de FOD Mobiliteit en Vervoer.

De FOD Mobiliteit en Vervoer besloot in 2007 om het goede voorbeeld te geven en implementeerde een EMS. En wie zijn ecologische voetafdruk wil beperken, moet vroeg of laat zijn verbruik onder de loep nemen … Dankzij structurele veranderingen en de inzet van iedere medewerker werd er aanzienlijk bespaard op het vlak van energie, water en afvalbeheer.

Het Facilitair Bedrijf (NL)

Jelle De Ketelbutter, Fleet Manager

Het Facilitair Bedrijf als motor van vergroening binnen de vloot van de Vlaamse Overheid

In 2016 werd door de Vlaamse Regering een ambitieus klimaatprogramma opgezet met als hoofddoelstelling de daling van 40% CO2 tegen 2030. Om dit te behalen riep het Facilitair Bedrijf talrijke ondersteunende maatregelen in het leven: een mix aan tools, consultancy, financiële incentives die samen het actieplan mobiliteit vormen.
Het Facilitair Bedrijf moet hier het evenwicht zoeken tussen de rol van dienstverlener en het behalen van klimaatdoelstellingen.
In deze workshop gaan we dieper in op de ondersteuning die het Facilitair Bedrijf aanbiedt zodat haar klanten de nodige mobiliteitsoplossingen ter beschikking hebben en tegelijkertijd kunnen inzetten op de verduurzaming van de vloot.

ING (FR)

Details asap

Drie bijdragen van het facilitaire departement van ING tot de duurzaamheid van de onderneming

  • Optimalisatie van hernieuwbare energie in de gebouwen van ING
  • Aanleg en beheer van parkings en infrastructuur om de groene mobiliteit van de medewerkers te vergemakkelijken.
  • Integratie van duurzaamheid in de contractvoorwaarden bij het outsourcen van diensten.

Marsh (NL)

Kris Lefebure, Facilities Manager

Van IM-mobiliteit naar slimme mobiliteit

Mobiliteit heeft vandaag meer weg van complete immobiliteit. Na een bevraging van onze medewerkers in december 2017 in het kader van het in het Brusselse gewest verplichte bedrijfsvervoerplan, heeft de MMC-groep gekozen voor de ontwikkeling van een evolutief mobiliteitsaanbod aan al haar medewerkers. De hoofdbedoeling is om de medewerkers aan te zetten om, op zijn minst van tijd tot tijd, zich op een slimme manier te verplaatsen naar kantoor.
 Een kort overzicht van de Marsh & McLennan Companies aanpak.

Odisee (NL)

Mathias Germeau, Beleidsmedewerker Facilitair & Technisch Beheer

Duurzaamheidcriteria binnen het aankoopbeleid

Door het toenemend belang van duurzaamheid binnen de bedrijfsvoering wordt dit steeds meer als apart criterium gehanteerd bij het inkoopbeleid en de toepassing van de wet op overheidsopdrachten. In deze sessie worden enkele concrete cases bekeken hoe bij de Odisee Hogeschool duurzaamheidscriteria opgelegd worden aan (potentiële) leveranciers.

Proximus (NL)

Philippe Deconinck, CSR Specialist

De keuze om een CO2-neutraal bedrijf te worden

Energie besparen is zowel een dagdagelijkse als een langetermijnactiviteit.  Energiebehoefte zal echter altijd blijven bestaan en de uitdaging is hoe we de impact ervan op de CO2-uitstoot tot nul kunnen herleiden.
Hoe wordt je CO2 neutraal en wat zijn vandaag de voordelen en valkuilen?

Reynaers Aluminium (NL)

Karin Reynaers, Facility & Mobility Director

Ellen Loosen, Mobiliteitsverantwoordelijke

WooW Mobiliteitsplan van Reynaers Aluminium: al 5 jaar een groot succes

Reynaers Aluminium startte eind 2012 als een van de eerste bedrijven met een uitgebreid mobiliteitsproject.
Het mobiliteitsplan ‘WooW’ zet volop in op fietsen en carpoolen.
Een groot succes, ondertussen komt een derde van het personeel op regelmatige basis met de fiets naar het werk en ook carpooling kreeg een boost dankzij de WooW campagne.
Reynaers Aluminium geeft fietsers en carpoolers dan ook verschillende voordelen.
Met de initiatieven wil het bedrijf bijdragen aan een vermindering van de verkeersdrukte in de regio, de CO2-uitstoot ten gevolge van het woon-werkverkeer terugdringen en makkelijker werknemers zonder een auto kunnen aantrekken. Ellen Loosen en Karin Reynaers, Mobiliteitsteam van Reynaers, doen deze aanpak uit de doeken en inspireren met tips & tricks.

Stad & OCMW Gent (NL)

Sarah Stockman, Adjunct van de Directie, Bedrijfsvervoerplan Woon-werk verkeer

Stefanie Vermeulen, Projectleider Bedrijfsvervoerplan Dienstverplaatsingen

Bedrijfsvervoerplan Woonwerk en Dienstverplaatsingen Stad Gent

Met meer dan 9.000 collega’s komen we elke dag werken in en voor Gent. Dat gebeurt het best in harmonie met de mogelijkheden van onze stad. Op 1 januari 2017 trad het nieuwe bedrijfsvervoerplan woon-werkverkeer in voege. Een ambitieus plan voor een betere mobiliteit in Gent, minder parkeerdruk en meer levenskwaliteit in onze stad. Daarbij werd vooral gekeken naar duurzaamheid en de behoeften van onze medewerkers.
In datzelfde jaar startte ook het bedrijfsvervoerplan dienstverplaatsingen, met een missie die inzet op duurzame gedragsverandering en voorbeeldfunctie van de overheid op vlak van duurzame mobiliteit. De doelstellingen tegen 2030 mikken op – minstens – een vermindering van 30 % voor voertuigen en kilometers en 40% voor brandstof. 
Diverse acties, o.m. fietsopleidingen, ITS, centrale transportdienst en autodelen, worden nu in de organisatie geïntroduceerd.

Stad Mechelen (NL)

Veronique De Smedt, Projectcoördinator Het Nieuwe Werken

Circulair verLICHTend

Groep Mechelen kiest voor een nieuwe aanpak in zijn verlichting.
‘Licht als een Dienst’ wordt in functie van de vernieuwde werkomgevingen geïmplementeerd in de administratieve gebouwen.
Een vernieuwend verhaal dat mooi aansluit op de duurzaamheidsdoelstelling die de organisatie draagt.

Stelplaatsen van De Lijn (NL)

Alex Furquim, Vertegenwoordiger consortium

Kritische succesfactoren van een DBFMO formule voor een lange en duurzame samenwerking met De Lijn: borging van contractuele, financiële, operationele issues en sustainability praktijkvoorbeelden

De Lijn besteedt de bouw en exploitatie van hun nieuwe stelplaatsen uit met een full IFM pakket. Dit zijn sites met alle infrastructuur voor hun bussen en personeel om de dienstverlening naar hun klanten te garanderen: werkplaatsen, car/bus washes, parkings, dispatching, kantoren, vestiaires, enz

Ze kozen voor een DBFMO (end to end) oplossing van 25 jaar waarbij zij zich allen maar hoeven te focussen op hun operationele activiteiten en alle andere zorgen door een consortium gedragen wordt .

Dergelijke samenwerking vraagt een onderbouwde en duurzame aanpak met aandacht voor financiële, contractuele en operationele factoren waarvan in deze workshop de meest kritische toegelicht worden ten einde de toehoorders inzicht te verschaffen in dit complex maar duurzaam én werkbaar systeem.

VDAB (NL)

An Sprenghers, Facility Manager

SDG’s for life

Natuurlijk moet het mogelijk zijn om technische beroepsopleidingen op een milieuvriendelijke manier te organiseren. Dat doet de ‘B’ in VDAB al sinds 1993. Onze milieucoördinator stuurt sinds 1997 de plannen aan en zorgt ervoor dat we in 2006 het 14001 certificaat binnenhalen.
Duurzaamheid in arbeidsbemiddeling en opleidingen gaat voor ons verder dan energie en milieu. Met een bewuste selectie van Sustainable Development Goals (SDG’s)  en een gerichte focus vanuit directie Facility geven we richting aan management, medewerkers en cursisten. Warm maken met zichtbare sensibiliseringsacties én resultaten halen staan voorop om VDAB future proof te maken. 
Onze aanpak vroeger en nu (keuze SDG’s, communicatiecampagne circulariteit, werkvormen, hoe we onze gebouwen future proof (conform de Europese regelgeving 2050) maken, …) lichten we met veel plezier toe! We kijken alvast uit naar jullie aanvullingen!

VITO (NL)


Sven Nicolai, Manager Technische Diensten

De SDG’s als duurzame FM driver

De duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) kunnen de maatschappelijke ambities van een organisatie kaderen. Hoe ga je van start met duurzaamheidsprojecten vanuit FM? Kan je de impact voorspellen? In deze workshop deelt VITO de eigen ervaringen, vragen, successen en tegenslagen.
Een aantal realisaties van de afgelopen jaren worden toegelicht. Duurzame mobiliteit, materialen, energie en biodiversiteit komen onder meer aan bod. Concreet werd het wagenpark geëlektriseerd inclusief laadinfrastructuur en het aanbod aan vervoersmiddelen uitgebreid op basis van een mobiscan. Circulaire aankoopprojecten werden gestart, drinkwaterfonteinen geïnstalleerd en initiatieven om het papierverbruik te verminderen werden genomen. Met een visieplan en een stappenplan rond biodiversiteit werd bewust een trekkersrol in dit domein opgenomen.

UZ Brussel (NL)

Jimmy Van Moer, Mgr Energie & Technische Innovaties

SMART GRID BRUSSELS HEALTH CAMPUS – Duurzaamheid en bedrijfszekerheid als visie

De hoogspanningsinstallatie van het UZ Brussel en de Vrije Universiteit Brussel op de Brussels Health Campus werd opgebouwd in 1976. In 2013 werd gestart met de ombouw naar een Smart Energy Grid die de volledige campus voor minstens vijf dagen off grid kan laten functioneren.
De Smart Grid is sinds 2016 operationeel en met twee warmtekrachtkoppelingen en 3.400 zonnepanelen werd vorig jaar ongeveer 20% van de energie on site opgewerkt.
De Smart Grid Brussels Health Campus wordt verder duurzaam uitgebouwd met dit jaar nog eens 6.000 extra zonnepanelen.