(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be
Selecteer een pagina

13de FM Congres

Dinsdag 26 oktober 2021 - Sheraton Airport Hotel Zaventem

Thema: Efficiënt ruimtegebruik

Workshops

Inleidende key note

De Regie der Gebouwen: vastgoedstrategie, rationalisering van kantoorruimtes en bezettingsnormen na Covid-19. (FR / NL)

Laurent Vrijdaghs, Administrateur-Generaal – Regie der Gebouwen

Workshops

SD Worx Real Estate, Facilities & Mobility (NL)

Robberechts Michel (a.i)

Wat als?

Binnen 5 jaar zullen alle kantoorbedrijven enkel nog gebruik maken van het co-working principe en zullen kantoorgebouwen voor 1 organisatie eerder de uitzondering dan de regel zijn. Heeft een bedrijf nog een eigen kantorenpark nodig? Volstaat gedurende een aantal dagen een co-working plek om in team samen te werken, bv voor integratie van een nieuwe collega in het team, een brainstorming, …? Kunnen we de rest van thuis of een dichterbij gelegen satelliet co-working werkplek? Gaan we af en toe samenwerken bij een collega thuis? En hoe spelen we hier als facility manager flexibel en pro-actief op in?

Zo hebben we intussen een aantal kantoren in Europa door co-working spaces vervangen, gecombineerd met thuiswerk.

De werkplek wordt een ontmoetingsplek, op regelmatige tijdstippen, met meer vergaderfaciliteiten voor een heel team.

Hierbij houden we ook rekening met het feit dat niet alle team meetings, waarbij we (bijna) iedereen op kantoor verwachten, op hetzelfde moment laten plaatsvinden.

DXC TECHNOLOGY – spin merger Hewlett Packard Enterprise & CSC (NL)

Donckers Werner, Region Lead Continental Europe RE&F – Global Corporate Services at DXC – HPE – HP

Real Estate en FM na pandemie

Thuiswerken heeft een belangrijke plaats ingenomen in hoe we morgen met onze werkplek zullen omgaan. Dit heeft uiteraard een ingrijpende impact op onze ‘corporate real estate’. Termen als “physical, flexible & virtual headcount” gaan in dit verhaal een belangrijke rol spelen. In het bijzonder hoe de benodigde vloeroppervlakte er in de toekomst zal uitzien. Wat met reservatietools, wat met co-working spaces versus eigen vestigingen, hoe organiseren we de werkvloer (‘collaboration space’ in plaats van ‘desks’), hoe de werknemer voorzien van ergonomic tools, … Kortom een sessie om even compleet out of the box te brainstormen over deze en andere vragen en kijken of we een gezamenlijke visie en beeld kunnen bepalen.

Bpost (FR)

Jean-Noël Cacheux, Expert Project Manager – Service Operations & Real Estate Projects

BNP Paribas Fortis (FR)

Marianne Kremer, Strategic Projects & Business Development – Housing & Sourcing Services

From NWoW to HWoW – Should I stay (home), or should I go (to the office)?

CK Consult (FR)

Claude Kouamé, Consultant en FM

Stad Gent (NL)

Karin Stemgee, Departementshoofd Facility Management

Eén gebouw, één functie?

Wat vroeger state of the art en op maat ontworpen was, is vandaag op veel vlakken inefficiënt. Op functioneel, energetisch, ecologisch en financieel vlak zijn de normen en verwachtingen anno 2021 ingrijpend gewijzigd. Vandaag is er nood aan een patrimonium dat slim inzetbaar is, klaar voor multifunctioneel en dynamisch gebruik. Want door het herdenken van de programmatie, het ontwerp, het gebruik en het beheer van gebouwen ontstaan er nieuwe kansen om stadsgebouwen duurzamer en inclusiever te maken voor de toekomst. Zo wil Stad Gent met haar patrimonium antwoorden bieden op de ruimtelijke, energetische en sociale uitdagingen van een moderne samenleving: met hedendaagse gebouwen op zichtbare en bereikbare locaties, waar verschillende functies voor de Gentenaar worden gebundeld. Meer activiteiten en ruimtebehoeften op éénzelfde locaties, dat noemen we een Stadsgebouw 2.0.

Balta Group (NL)

Bart Joosten, Facility Manager (a.i)

Wat is de impact van COVID-19 op het bestaand patrimonium? Wat mogen we verwachten na de vaccinaties en post-COVID?

Wat is de huidige stand van zaken voor het huidig patrimonium? Hoe reageren de verschillende gebruikers op de overheidsmaatregelen en lockdowns? We bespreken deze vragen zowel vanuit het standpunt van huurders, beheerders als investeerders. We blikken vooruit op de toekomst. Wat mogen wij verwachten?

Het Facilitair Bedrijf (NL)

Sabrina Prieus, Teamhoofd Vastgoed – Afdeling Beleidscoördinatie, Klantenrelaties en Vastgoed

Tine Moens, Coördinator energie- en milieuzorgsysteem – Team Technieken / Energie & Milieu (Afdeling Technisch beheer)

Klimaatneutraal 2050: ben jij er klaar voor?

De EU streeft ernaar klimaatneutraal te zijn tegen 2050, een economie te worden die geen broeikasgassen uitstoot. Deze doelstelling vormt de kern van de Europese Groene Deal en is in overeenstemming met de aansluiting van de EU bij de mondiale klimaatactie in het kader van de Overeenkomst van Parijs.

De overgang naar een klimaatneutrale samenleving is zowel een urgente uitdaging als een kans om een betere toekomst voor iedereen tot stand te brengen.

Alle onderdelen van de samenleving en alle economische sectoren zullen hierbij een rol spelen: de energiesector, de industrie, mobiliteit, gebouwen, de landbouw, de bosbouw…

Het Facilitair Bedrijf legt de nadruk op het efficiënt ruimtegebruik door de bezetting te verhogen in energie-efficiënte, circulaire gebouwen, waardoor de koolstof- en voetafdruk drastisch verminderd wordt. De mate van flexibiliteit van de ruimtetoewijzing en -inrichting beïnvloedt de afweging afstoten of renoveren.
Het Facilitair Bedrijf is al goed op weg naar klimaatneutraliteit. Tine Moens en Sabrina Prieus lichten toe waar Het Facilitair Bedrijf vandaag staat en hoe er gewerkt wordt om die doelstelling te bereiken.

VDAB (NL)

An Sprenghers, Directeur Facility

Vastgoedvisie VDAB: duurzaam en polyvalent…

Met 144 sites die zo’n 390.000 m² bruto-oppervlakte vertegenwoordigen beschikt VDAB over een stevige vastgoedportefeuille. We willen dit laten evolueren naar een duurzaam en polyvalent geheel, getypeerd door een inrichting volgens de behoeftes van het hybride werken en een optimaal gebruik, samen met partners in de ruime zin. Benieuwd naar de aanpak en uitwerking van onze vastgoedvisie? Hoe we via de bouw van flexibele casco-sites ons patrimonium future-proof willen maken én houden? En welke facilitaire I&T we daarvoor gebruiken? Wil je weten hoe VDAB de thuiswerkplek in balans brengt met de kantoren en satellietwerkplekken? VDAB deelt graag zijn aanpak en kijkt uit naar een verrijkende discussie! Tot dan!

AXA Belgium (NL)

Raf Boterdaele, Head of Building & Facilities

Van NWOW 0,6 naar Hybrid Office

Het NWOW model dat AXA Belgium toepast sinds 2017 met 6 werkposten voor 10 personen is aan herziening toe. Het nieuwe hybrid office model zal small & beautiful zijn. Hoever kunnen we gaan in het reduceren van bureel oppervlakte ? En hoe passen we onze kantoren aan om te voldoen aan de nieuwe noden inzake team-cohesie en samenwerking ? En wat met mensen die liever niet thuiswerken ?

Als top employer wil AXA Belgium zijn 3000 medewerkers de beste faciliteiten geven om optimaal te functioneren. De rol van het eigen gebouw krijgt een nog groter belang in dit nieuwe hybrid werkmodel.

Carglass NV (NL)

Frank Roosen, Facility Manager

Bricks , bytes en Behaviour en hoe Carglass nv hier mee omgaat

Ook bij Carglass doet hybride werken haar intrede , maar in deze sessie wil ik jullie onze experience delen hoe we verbondenheid houden met alle medewerkers op kantoor en in onze filialen. Hierbij is het cruciaal dat onze teamleaders ook op afstand uitstekende coaches kunnen zijn.

Ik deel ook graag in deze sessie de ervaring om onze filialen naast service centers ook meer en meer cowork-places te laten worden en dit zowel voor onze interne als externe customer.

Regie der gebouwen (NL)

Rtbf (FR)

Randstad (NL)

EVS (FR)

–>