(+32) 0475 55 00 73 pw@kicom.be

FM Congres

16 oktober 2018 - Diegem

De bijdrage van het Facilitair Departement tot de ‘sustainability’ van het bedrijf

Workshops

Details online op 13/7

PLENAIRE SESSIE (NL)

Michiel Binnard – Colruyt Group Services, Mobiliteitscoördinator medewerkers

‘Office on wheels’ by Colruyt Group

Als grootste privé-werkgever van België is Colruyt Group verantwoordelijk voor heel wat verplaatsingen (woon-werkverkeer, leveranciers, klanten, …). Mobiliteitscoördinator Michiel Binnard gaat op het FM Congres dieper in op het beleid van het bedrijf ivm medewerkersmobiliteit. Eén van de innovatieve oplossingen die Colruyt Group heeft geïntroduceerd is de Kantoorbus. Dit rijdend kantoor zet reistijd om in werktijd en biedt zo heel wat voordelen op vlak van duurzaamheid en natuurlijk “Well being @ the job”


ACERTA (NL)

Jan Oostens , Facility manager

Workshop: HR en facilities vinden elkaar in Welzijn

Aan de hand van drie stellingen wisselen we van gedachten over de rol en de plaats van facility management in de organisatie. Hierbij tonen we voorbeelden van hoe bij Acerta facilities verbonden is met HR en Welzijn.
In deze workshop komen talrijke aanbevelingen aan bod om jouw facilitaire organisatie een strategische sparringpartner te maken in alles rondom de workplace: welzijn van medewerkers op de werkplek, aantrekkelijke werkomgeving, flexibiliteit en productiviteit.

ATHLON (NL)

Erwin Ollivier, Managing Director

Athlon, een bedrijf dat onder je huid kruipt.

Een verhaal over het creëren van een bedrijfscultuur die intrinsieke motivatie bij medewerkers stimuleert. Een werkomgeving en –dynamiek die vertrekt vanuit de mens en met oog voor de maatschappij, want de werknemer van vandaag is op zoek naar méér; meer inhoud, meer verantwoordelijkheid, meer plezier, meer evenwicht, …

AXA (NL)

Raf Boterdaele, Head of Building Management

New AXA headquarter als toonbeeld voor een stimulerende werkomgeving

Sinds juni 2017 zijn 2500 AXA medewerkers verhuisd naar een nieuw kantoorcomplex in Brussel centrum. Een topgebouw met uitstraling in full NWOW, 100% digitaal, verfrissende cateringfaciliteiten in een forum gespreid over 2 verdiepingen van samen 3500 m² en dit gecombineerd met een HR aanpak die flexibiliteit aanbiedt betreffende werktijden en mobiliteit. De AXA medewerker kan fier en tevreden zijn, maar toch is het werk niet af. De facilitaire organisatie gaat verder en duwt topservice door in alle serviceovereenkomsten. Ook smart building technologieën zijn volop aanwezig en creëren extra beleving in het gebouw.

BARCO (NL)

Guy Eeckhout, EHS & Facility Director

Barco One Campus, a building as a service.

Een gebouw dient vanzelfsprekend in eerste instantie voor de huisvesting van de gebruikers ervan en hun activiteiten. Dit resulteert in een lijst van behoeften waaraan het gebouw moet voldoen. Hoeveel m², het vereiste binnenklimaat, akoestiek, … Maar als we enkel dit in beschouwing nemen om een gebouw te definiëren dan lijkt dit een gemiste kans. Een gebouw beidt zoveel meer dan het louter voldoen aan de basisbehoefte van de huisvesting. Het kan een belangrijke bijdrage leveren aan het welzijn van haar gebruikers tijdens hun verblijf. De stelling van de workshop is dan ook :
“Een gebouw kunnen we beschouwen als een service voor de gebruikers”.
Om deze stelling aan te tonen worden de volgende onderwerpen behandeld : Huisvesting als basisbehoefte, het binnenklimaat in al haar aspecten (HVAC, Akoestiek, Licht) als een ondersteuning van het welbevinden, collaboratie- en IT technieken als ondersteuning van de werkefficiëntie, basis- en uitgebreide diensten als onderdeel van het welbevinden, esthetische- en hospitality elementen als aantrekkingspool. Aan de hand van praktische voorbeelden, na implementatie en na één jaar nazorg, wordt het geheel op de discussietafel gelegd.

EVS (FR)

Loïc Bologne, Facility & Procurement Manager

Un environnement de travail de qualité : un must pour attirer et retenir nos talents !

Active au sein de marchés où la technologie ne cesse d’évoluer et où le personnel est amené à faire preuve constamment de réactivité, de flexibilité et de résistance au stress, la société belge EVS consacre beaucoup d’énergie au bien-être et à la motivation de ses collaborateurs.
 
Ainsi, depuis longtemps, les départements Facility Management et Ressources Humaines d’EVS collaborent au développement de nouvelles initiatives en ce sens.
Lors de notre présentation, nous nous attacherons à partager avec vous nos pratiques d’excellence et, pourquoi pas, quelques avantages immédiats pour votre société…
 
Nous partagerons avec vous notre expérience dans différents domaines comme l’infrastructure, le catering, les moments de détente, etc.

GSK (FR)

Carine Delens, Project Leader & Operational Excellence/Job+Coach | GIO – Belgium Sites Management

Bien être chez GSK : ‘Move’, un projet qui a fait bouger le personnel

Constat en 2016: le personnel travaillant sur nos sites belges est trop sédentaire, ne bouge pas assez au quotidien.
Call for action : Les équipes facilities sont sollicitées par la direction pour contribuer à l’implémentation d’un projet qui sera appelé ‘Move’.
Le challenge : adapter le concept du Global Corporate Challenge ‘virtuel’ à l’échelle d’une entreprise de 10000 personnes travaillant sur plusieurs sites et pratiquant des métiers variés que ce soit en zones de production, en laboratoires ou plus administratif
Plus de 2700 personnes répartis sur nos 3 sites belges se sont inscrits et ont participé au Challenge proposé !
Le rôle des équipes facilities a été essentiel dans la mise à disposition et l’optimisation des infrastructures telles que salle de fitness, vestiaires et douches, les sentiers nature, etc…
Rôle à valeur ajoutée également dans l’organisation logistique et l’apport de solutions adaptées.
Le projet Move s’est clôturé avec succès fin 2016 et c’est une nouvelle initiative qui assure aujourd’hui la continuité en intégrant, en plus de l’activité physique, une alimentation saine, une meilleure gestion du stress et du sommeil.

HET FACILITAIR BEDRIJF – Vlaamse overheid (NL)

Inge Lynen, Afdelingshoofd Klantenbeheer & Beleid

De werkplekbeleving van de medewerkers van de Vlaamse overheid

Einde 2016 organiseerde Het Facilitair Bedrijf een bevraging over de werkplekervaring bij de bewoners van haar 10 belangrijkste gebouwen. De vragenlijst richtte zich op vier hoofdonderdelen: de activiteiten, de fysieke voorzieningen, de facilitaire diensten en de mobiliteit van medewerkers binnen de werkplek.
De resultaten van de bevraging toonden sterke verschillen. Daarom werd diepgaander op zoek gegaan naar de achterliggende oorzaken en feitelijke ervaringen en situaties. Dit gebeurde onder meer door het meten van de werkplekbezetting en de luchtkwaliteit op de werkvloer. Met alle resultaten stelde het Facilitair Bedrijf een remediërend actieplan op om optimalisaties aan te pakken in bestaande gebouwen enerzijds en anderzijds om deze toekomstgericht te gebruiken in het nieuwe kantoorproject 2023.

MARSH (NL)

Kris Lefebure, Facility Manager

Facilities en HR samen achter Wellbeing @ Work, work-life balance enz.

Eén van de maatregelen die veel bedrijven nemen om de work-life balance terug wat meer in evenwicht te krijgen is dezer dagen het telewerken. Zowel vanuit het facilities standpunt als vanuit het preventiestandpunt zijn hier bedenkingen bij te maken. Moet facilities materiaal ter beschikking stellen? Moet hier vanuit preventie naar gekeken worden? Wat zegt de arbeidsongevallenverzekeraar?

Hoe gaat uw bedrijf hier mee om? Stellen jullie bureaustoelen, laptophouders ed. ter beschikking? Doet de PA een analyse van de thuislocatie of beperkt het bedrijf zich tot een in te vullen checklist (self assessment)? Deze en andere vragen kunnen aan bod komen in de interactieve sessie.

MONDELEZ (NL)

Marinella Aiatti, Procurement Manager Noord en West Europa

Gino Cauwel, Facility Manager Benelux

De rol van Facility Management bij het creëren van well-being op de werkvloer.

Mondelez International is één van de grootste voedingsbedrijven in de wereld en gaat door constante veranderingen. Door een weldoordachte strategie en visie slaagt FM erin om een rol te spelen in de change curve en zo het algemeen welzijn en de productiviteit op de werkvloer te verhogen. In de workshop gaan we dieper in op de verschillende well-being projecten die we reeds succesvol geïmplementeerd hebben.

NATIONALE BANK VAN BELGIE (NL)

Dany Vandeputte, IMMO 2025 Project Leader

Kan FM bijdragen tot een betere samenwerking binnen het bedrijf?

“Desk sharing en flex werkplekken duiken overal op want het laat toe veel m² uit te sparen. Om dit verhaal van FM cost cutting en verlies van privileges van de medewerkers om te buigen naar een positief verhaal, spreken veel bedrijven over de noodzaak om anders te werken: “any time – any where – any how”. We vinden dit ook terug in de huidige sociale en maatschappelijke evoluties. ‘Beter samenwerken’ komt daarbij steevast als belangrijk naar voren want het werk wordt steeds meer multidisciplinair.
Hoe kan FM dit samenwerken bevorderen op een moment dat FM flex werkplekken wil invoeren en dat de medewerker de vrijheid wil hebben any where en any time te werken?
De NBB denkt aan het aanbieden van skype conference thuis en in de meeting rooms, cosy informele overlegwerkplekken en scrum corners, het ombouwen van het bedrijfsrestaurant tot “de” ontmoetingsplaats  binnen het bedrijf gedurende de hele werkdag, etc..
De NBB wil deze projecten gaan aanpakken en wil op het congres graag zijn ideeën toetsen aan de ervaringen van andere bedrijven.

NN (NL)

Robert De Colfmaker, Facility Manager

The most exceptional workplace to be!

Een werkomgeving creëren die werknemers inspireert en enthousiasmeert is enkel mogelijk als de moderne Facility manager de “build” samen doet met enkele key partners.
Dat onder andere HR en IT belangrijke drivers zijn is duidelijk, maar ook Preventie en Welzijn zijn key elementen die moeten verweven worden in de look en feel en de ideologie achter “workspaces”.

Wat zegt de wet hierover? Hoe pak je dit aan als Facility Manager? Wie zijn je interne partners hiervoor en wie zijn externe experten?

Deze en nog vele andere vragen zullen we behandelen tijdens een interactieve workshop.
De juiste antwoorden zullen u toestaan om te starten met en te sturen naar het creëren van de “Most exceptional workplace to be”.

ODISEE (NL)

Wouter Ommeslag, Hoofd Facilitair en Technisch Beheer

Thuiswerk voor iedereen

Thuiswerk is vandaag een essentieel element in het HR beleid. Het brengt een oplossing voor veel hedendaagse problemen: mobiliteit, milieu, de combinatie werk-gezin, aantrekken en behouden van talent,… Dit brengt heel wat uitdagingen mee voor Facility en ICT: de interne klanten moeten de juiste tools krijgen om van eender waar hùn werk te kunnen doen.

PROVINCIEBESTUUR WEST VLAANDEREN (NL)

Nele Deprez, Directeur Accommodatie

Schoonmaak in eigen beheer: continuïteit, kwaliteit en duidelijkheid.

Een aangename, leuke werkplek is het eerste wat bij ons opkomt als we het hebben over ‘well being@the office’. Mooi meubilair, sportfaciliteiten, technische oplossingen, de beste koffie, gezonde lunch enzovoort. Kortom, de extra’s die ervoor zorgen dat je nog net iets liever naar het werk komt. En dan zijn basisfaciliteiten zoals een goede schoonmaak vanzelfsprekend. Of toch niet? Schoonmaak is een merkwaardig verhaal: iedereen heeft er een eigen mening over. In eerste instantie ligt niemand ervan wakker maar bij de eerste kritiek komt het toch bovenaan de agenda.

In het provinciebestuur West-Vlaanderen kreeg de schoonmaak in eigen beheer voor de administratieve locaties een nieuwe aanpak met de focus op continuïteit, kwaliteit en duidelijkheid. Een voorbereiding die vertrok begin 2016 en landde met de lancering van een nieuwe schoonmaakorganisatie op 8 mei 2017. In deze workshop krijg je een toelichting over de scope, de aanpak, de moeilijkheden en de lessons learned. En vooral ook: hoe werden de stakeholders betrokken en werden hun bekommernissen meegenomen. Opzet is tevreden interne klanten die bewust van hun propere werkplek opnieuw maximaal kunnen genieten van die beste koffie, die gezonde lunch, dat mooie meubilair, …

PROXIMUS (NL)

Marc Moris, Head of Corporate Prevention & Protection – GIS/CPP

Feel Great@proximus

Klantenbehoeften en intensieve concurrentie noodzaken dat de Proximus strategie (Fit for Growth) nog versterkt wordt.  Samen met de introductie van nieuwe technologieën en digitalisering brengt dit alles een snelle transformatie van het bedrijf met zich mee.  Niet altijd makkelijk om mee om te gaan bij de medewerkers.
Verandering is echter een opportuniteit en mag geen energievretende zaak worden.  Daarom werd er in het Proximus cultuur programma (Good To Gold) een nieuwe stap gezet, het werken rond “veerkracht” met het programma Feel Great@proximus.
Veerkrachtige mensen zijn immers positief, sterk en vooruitkijkend en hebben de kracht om te veren in moeilijke omstandigheden, stresserende situaties en constante veranderingen.
Proximus zal uitleggen hoe ze dit aanpakt en hoe ze van een negatieve insteek via stress/burn out management op een constructieve veerkrachtige manier de talenten van iedere werknemer naar voor laat komen.

PWC (FR)

Frédéric Kain, Head of General Services

Well being@the job… How to keep the balance?

Elk bedrijf heeft zijn tools en strategieën voor de retentie van zijn medewerkers. Maar hoe vinden we het juiste evenwicht zodat zowel de werknemer als de werkgever er zich goed bij voelt!

STAD MECHELEN (FR)

Bart Joosten, Facility Manager

Bricks + Behavior = Beleving²

Groep Mechelen kiest voor een nieuwe inspirerende werkplek voor de medewerkers met kernwoorden; eigenaarschap, verantwoordelijkheid, betrokkenheid, motivatie, fierheid en tevredenheid.

TELENET (NL)

Guy Storms, Facility Manager

Home@work

Opnieuw moet de facilitaire afdeling binnen een bedrijf zich als het ware voor een deel heruitvinden. Van verantwoordelijkheid voor o.a. de lifecycle van gebouwen en materialen moeten we nu ook meer een partner worden van HR wat betreft de “lifecycle van de medewerker”
In de War For Talent bestaat een goed rekruterings- of retentiebeleid niet enkel meer uit een goed remuneratiepakket. Meer en meer worden begrippen als well-being en alternatieve voorwaarden belangrijk om een medewerker aan je bedrijf te binden.
En hier komt dan de facilitaire afdeling in beeld. Wat moet er gedaan worden zodat de medewerker een “quality of (professional) life” kan aangeboden worden.  Hoe er voor zorgen dat je “klant” hier graag is?
Hieromtrent samen met personeelszaken een visie uitbouwen en met de beschikbare mogelijkheden er voor zorgen dat de medewerker, je interne klant, je collega zich thuis voelt op het werk!